Schmit Nicolas
SCHMIT Nicolas
Komisarz ds. miejsc pracę i prawa socjalne
Luksemburg

Nicolas Schmit jest jednym z eurodeputowanych Grupy S&D, pracujących w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Schmit zdobył doświadczenie w pracy na najwyższych szczeblach w kwestiach europejskich jako ambasador i stały przedstawiciel Luksemburga w Unii Europejskiej w Brukseli w latach 1998-2004. Od chwili przejścia na pierwszą linię polityki krajowej, Nicolas Schmit pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych i imigracji, ministra pracy, zatrudnienia i imigracji oraz ministra pracy, zatrudnienia oraz gospodarki społecznej i solidarności.