• Szkoła Demokracji, 6 - 8 czerwca 2018 - Nasza 4. edycja!

    Podziel się swoimi opiniami z innymi młodymi ludźmi na takie tematy, jak rola Europy w świecie, rozwój, migracja, handel, demokratyczne wyzwania i doświadczenia oraz wzrost nieliberalnej demokracji.

    Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są głęboko zaangażowani w promowanie równych szans, różnorodności i wielokulturowości. Dlatego też nie wahaj się powiedzieć nam więcej o swoim gospodarczym, społecznym i kulturalnym statusie przy ubieganiu się o udział w Szkole Demokracji.

    Przepraszamy, rejestracja jest teraz zamknięta

Szkoła Demokracji, 6 - 8 czerwca 2018 - Nasza 4. edycja!

Szkoła Demokracji jest coroczną inicjatywą Grupy S&D, w ramach której 100 młodych ludzi z całej Europy i spoza jej granic zapraszanych jest do dyskusji na temat najważniejszych kwestii politycznych i wyzwań naszych czasów. W ciągu trzech dni gorących dyskusji z eurodeputowanymi, naukowcami, decydentami politycznymi i wybitnymi dziennikarzami, młodzi ludzie mają wyjątkową okazję do wyrażenia swoich poglądów, obaw i nadziei. W ciągu kilku lat Szkoła Demokracji zbudowała żywą wspólnotę młodych ludzi, zaangażowaną w realizację lepszej i postępowej wizji Europy i świata. Następna edycja odbędzie się w dniach 6 - 8 czerwca 2018 roku w Reggio Emilia we Włoszech.

Przepraszamy, rejestracja jest teraz zamknięta

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: s-d.democracy-school@europarl.europa.eu

Czy spełniasz warunki?

Kolejna edycja Szkoły Demokracji odbędzie się od 6 - 8 czerwca 2018. Ponieważ pragniemy zapewnić możliwość uczestnictwa jak najszerszemu kręgowi osób, koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez Grupę S&D.

Aby móc złożyć aplikację, musisz mieć 18-25 lat oraz pasjonować się postępową polityką. Jesteśmy zaangażowani w kwestii różnorodności i integracji europejskiej, dlatego też zapewniamy również równowagę płci oraz równowagę geograficzną, aby reprezentowani byli wszyscy w Europie.

Zachęcamy do jak najszybszego złożenia aplikacji, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona!

Zapewnione będzie tłumaczenie w głównych językach UE, ale dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Jesteś zainteresowany? Radzimy jak najszybciej złożyć aplikację, ponieważ ze względów praktycznych pod uwagę możemy wziąć tylko pierwszych 1000 zgłoszeń.

100 najlepszych kandydatów zostanie wybranych i powiadomionych o tym najpóźniej pod koniec marzec 2018 r.

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są głęboko zaangażowani w promowanie równych szans, różnorodności i wielokulturowości. Dlatego też nie wahaj się powiedzieć nam więcej o swoim gospodarczym, społecznym i kulturalnym statusie przy ubieganiu się o udział w Szkole Demokracji.

Szkoła Demokracji: Kiedy młodzi ludzie budują projekt europejski

Tylko 28% młodych ludzi wzięło udział w ostatnich wyborach europejskich; jest więc rzeczą oczywistą, że Europa powinna inspirować i ponownie nawiązać kontakt z pokoleniem, które jest jej przyszłością i teraźniejszością: młodymi Europejczykami. Szkoła Demokracji to inicjatywa Grupy S&D, której celem jest wypełnienie tej luki i zaangażowanie młodych Europejczyków w dyskusję na temat tego, czym jest UE oraz tego, jak mogą w znaczący sposób przyczynić się do wsparcia procesu demokratycznego.

W ciągu trzech dni we Włoszech, wypełnionych zajęciami, warsztatami i debatami z eurodeputowanymi, naukowcami, decydentami i renomowanymi dziennikarzami, poprosimy CIĘ, byś powiedział nam, jaka jest Twoja wizja Europy i pomógł nam przygotować nowe rozwiązania! W czasie poprzednich edycji Szkoły Demokracji europejska młodzież debatowała o demokracji, rządach prawa, „gospodarce obiegowej” i walce z populizmem oraz opracowała projekt deklaracji na rzecz bardziej postępowej i zrównoważonej Europy, która została przyjęta przez naszą Grupę.

Apelujemy do Europejczyków w wieku 18-25 lat, którzy nie dali  za wygraną w kwestii naszej przyszłości i pragną zreformować Europę, aby ubiegali się o udział w kolejnej edycji Szkoły Demokracji. Powiedz nam, jaka jest TWOJA wizja Europy i dołącz do nas w Reggio Emilia wiosną przyszłego roku, w dniach 6 - 8 czerwca 2018.r.

FILMY

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni