Grupa S&D oferuje wiele możliwości odbycia stażu angażując w ten sposób młodych ludzi w prace Grupy S&D i Parlamentu Europejskiego oraz w celu promowania integracji obywateli pochodzących z całej Europy. Wszyscy nasi stażyści otrzymują stypendia i zakres obowiązków, obejmujący monitorowanie prac komisji parlamentarnych, pracę z zespołem prasowym, udział w konferencjach Grupy S&D, itd.

 
Rocznie przyjmujemy około 25 młodych ludzi na staże, które rozpoczynają się w połowie lutego lub w połowie września. W zależności od programu, staże trwają od trzech do pięciu miesięcy.

Wszyscy kandydaci na staż są uprawnieni do ubiegania się o staż w ramach JEDNEGO z sześciu specjalnych funduszy*, lub w ramach Funduszu FRANCISA VALSA i maksymalnie JEDNEGO z innych specjalnych funduszy*. Jeśli kandydat złoży kilka wniosków o staż w ramach tego samego funduszu, pod uwagę weźmiemy tylko najbardziej aktualny z nich.

*Każdy kandydat ubiegający się o „Staże dla młodych osób niepełnosprawnych” musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność. Będziemy żądać przedstawienia dowodu niepełnosprawności kandydata.

Wymagania:

    być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kraju kandydującego do przystąpienia do UE lub kraju, który ma umowę partnerską z Grupą S&D
    mieć od 18 do 35 lat
    podzielać europejskie socjalistyczne i demokratyczne wartości
    posiadać biegłą znajomość języka urzędowego Unii Europejskiej oraz praktyczną znajomość drugiego języka urzędowego. (EN FR DE ES)

 
Semestr Początek stażu Czas trwania Okres przyjmowania zgłoszeń 
 Pierwszy semestr połowa lutego 5 / 3 miesięcy
(dokładne daty podamy później)
 Drugi semestr połowa września 5 / 3 miesięcy (dokładne daty podamy później)
 

INTERNAL RULES GOVERNING TRAINEESHIPS IN THE S&D GROUP SECRETARIAT

Contents
Title
El Fondo Francis Vals
Image
Francis Vals
Title
Herwig Kaiser - El Fondo para la Cooperación Internacional
Image
Tree with EU flags on it
Title
Fondo Ghilardotti - diversidad e igualdad en el S&D
Image
Ghilardotti
Title
El Fondo para jóvenes de origen romaní
Image
roma people in the office
Title
Prácticas para jóvenes con discapacidad
Image
wheelchair
Title
Prácticas individuales
Image
women staff