• Zwykli podatnicy zapłacili wysoką cenę za nieodpowiedzialne przedsięwzięcia chciwych bankierów, a niewielu najbogatszych ma możliwość starannego unikania płacenia podatków.

  Zbyt wiele wielkich korporacji i bogatych jednostek ucieka od płacenia podatków, wykorzystując luki prawne, poszukując najkorzystniejszych jurysdykcji i ukrywając pieniądze w rajach podatkowych.

  Europa potrzebuje #TaxJustice.

 • Zwykli podatnicy zapłacili wysoką cenę za nieodpowiedzialne przedsięwzięcia chciwych bankierów, a niewielu najbogatszych ma możliwość starannego unikania płacenia podatków.

  Zbyt wiele wielkich korporacji i bogatych jednostek ucieka od płacenia podatków, wykorzystując luki prawne, poszukując najkorzystniejszych jurysdykcji i ukrywając pieniądze w rajach podatkowych.

  Europa potrzebuje #TaxJustice.

 • Zwykli podatnicy zapłacili wysoką cenę za nieodpowiedzialne przedsięwzięcia chciwych bankierów, a niewielu najbogatszych ma możliwość starannego unikania płacenia podatków.

  Zbyt wiele wielkich korporacji i bogatych jednostek ucieka od płacenia podatków, wykorzystując luki prawne, poszukując najkorzystniejszych jurysdykcji i ukrywając pieniądze w rajach podatkowych.

  Europa potrzebuje #TaxJustice.

Tax Justice, blog nt. Panama Papers


Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy w Grupie S&D w Parlamencie Europejskim, aby ujawnić te podejrzane porozumienia podatkowe?

Odwiedź również nasz blog ‘Śledztwo w sprawie Panama Papers’, na którym nasi eurodeputowani dzielą się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z pracy na rzecz #Taxjustice (sprawiedliwości podatkowej) w Europie.

NASZ SYSTEM PODATKOWY W EUROPIE ULEGŁ ZAŁAMANIU

Podejrzane praktyki tworzą ogromne nierówności w naszych społeczeństwach i sprawiają, że fundusze publiczne tracą kluczowe wpływy podatkowe, których potrzebujemy dla ożywienia europejskiej gospodarki i sfinansowania usług, na jakie zasługują europejscy obywatele. W całej Europie rządy podniosły poziom podatków dla zwykłych obywateli i dokonały cięć wydatków na szpitale, edukację i usługi publiczne.

Porozumienia podatkowe oferowane dużym przedsiębiorstwom nie są już dłużej moralnie dopuszczalne.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY NATYCHMIASTOWYCH ZMIAN?

W dniu 5 listopada 2014 roku grupa międzynarodowych dziennikarzy ujawniła aferę #LuxLeaks: Ponad 300 potajemnych porozumień podatkowych - znanych jako „interpretacje podatkowe” - zostało uzgodnionych w latach 2002-2010 przez międzynarodowe firmy z rządem Luksemburga w celu zmniejszenia ich globalnych podatków.

Od tego czasu kolejne doniesienia pokazały, że inne europejskie rządy i banki miały współudział w pomaganiu wielkiemu biznesowi w ukrywaniu majątków oraz unikaniu płacenia należnych podatków. Dziennikarze pracujący nad aferą #SwissLeaks odkryli w lutym 2015 r., że bankierzy pomagali zamożnym klientom w unikaniu płacenia podatków na skalę przemysłową, a Komisja uznała, że porozumienia podatkowe dla Fiata i Starbucks były podejrzane i stanowiły właściwie nielegalną pomocą ze strony państwa. Następnie, w dniu 30 sierpnia 2016 roku, Komisja Europejska ogłosiła, że uznaje ona umowę podatkową Irlandii z Apple za niezgodną z prawem pomoc państwa. Apple nakazano zwrot niezapłaconego podatku w wysokości 13 miliardów euro. Interpretacje podatkowe pozwoliły Apple zapłacić jedynie skromne 0,005% podatku od wszystkich swoich europejskich zysków w 2014 roku.

W kwietniu 2016 r. afera #PanamaPapers wydobyła na światło dzienne dowody na pranie pieniędzy, unikanie opodatkowania, fikcyjne spółki offshore oraz nielegalne wykorzystywanie rajów podatkowych na wielką skalę. 11,5 mln dokumentów, które wyciekły, ujawniło informacje na temat ponad 200 tysięcy spółek offshore; w aferę tę zamieszanych jest m. in. 140 funkcjonariuszy publicznych, w tym 12 byłych i obecnych światowych przywódców!

Ostatnio sieć dziennikarzy, którzy stali za poprzednimi przeciekami w sprawie podatków ujawniła informacje na temat #BahamasLeaks, odsłaniając jeszcze więcej powiązań między podejrzanych spółek offshore i decydentami wysokiego szczebla.

Ale jest rzeczą jasną, iż te rewelacje stanowią jedynie wierzchołek bardzo wysokiej góry lodowej. Te skandale ujawniły destrukcyjną konkurencję podatkową pomiędzy państwami członkowskimi, a także kryminalne powiązania bogatych i wpływowych osób oraz sekretnego biznesu, który pomaga im ukrywać majątek i unikać płacenia sprawiedliwego wkładu na rzecz społeczeństwa.

FAKTY

 • Oszustwa podatkowe, uchylanie się od zobowiązań podatkowych i unikanie opodatkowania kosztują europejskich obywateli 1 bilion € rocznie. Czyli 2000 € na obywatela!
 • Ta luka podatkowa pomiędzy należnymi przychodami a tym, co jest faktycznie uiszczane, jest większa od kwoty, jaką wszystkie kraje UE razem wzięte wydają na opiekę zdrowotną.
 • Dzięki wykorzystaniu tych pieniędzy publicznych, moglibyśmy zainwestować 4 razy więcej na edukację, niż obecnie.
 • W rajach podatkowych ukrywanych jest każdego roku 250 mld USD.
 • Oszustwa podatkowe, uchylanie się od zobowiązań podatkowych i unikanie opodatkowania oznaczają wyższe podatki dla obywateli i mniejsze inwestycje publiczne w edukację, infrastrukturę i ochronę zdrowia.
 • Niektóre kraje zezwalają na bezpośrednie negocjacje porozumień podatkowych między przedsiębiorstwami i organami podatkowymi, tak by płaciły one prawie zerowe podatki, podczas gdy średnia stawka podatku dla obywateli w UE wynosi około 45% (Institut économique Molinari).
 • Największe straty z tytułu oszustw podatkowych ponoszą Włochy - 180 miliardów € rocznie. Estonia w związku z uchylaniem się od opodatkowania traci ponad 28% wydatków rządowych rocznie.
 • Globalny podatek od transakcji finansowych w wysokości 0,05%, wraz z dodatkowym bodźcem fiskalnym w wysokości około 1%, mógłby pomóc w stworzeniu 2 - 3 milionów miejsc pracy w samej Europie.
 • Według szacunków, kraje rozwijające się tracą 3 razy więcej w rajach podatkowych, niż otrzymują rocznie w ramach pomocy zagranicznej.
 • Jak się szacuje, 30% całych zasobów finansowych Afryki znajduje się w rajach podatkowych, a szacowana liczba utraconych dochodów podatkowych wynosi 14 mld USD. Tyle wystarczyłoby, aby uratować życie 4 milionów dzieci rocznie i zapewnić naukę szkolną wszystkim afrykańskim dzieciom.

NASZE ŻĄDANIA I OSIĄGNIĘCIA

Uważamy, że UE musi współpracować, aby ukrócić oszustwa podatkowe, zamknąć luki prawne i skończyć z rajami podatkowymi oraz zwiększyć przejrzystość i współpracę transgraniczną, aby skończyć z tajemnicą bankową, która pozwala oszustom podatkowym i podejrzanym pośrednikom unikać płacenia podatków.

Grupa S&D ciężko pracuje nad tym, aby znalezione zostały europejskie rozwiązania problemów, które pozbawiają środków finansowych naszych społeczeństw. Określiliśmy nasze żądania i po kolei zamieniamy czerwone światła na zielone, osiągając nasze cele!

Europejska czarna lista „rajów podatkowych”, wraz z sankcjami dla tych, którzy robią tam interesy
Ochrona informatorów
Kary dla doradców podatkowych i instytucji finansowych, które pomagają w oszustwach podatkowych
Publiczny rejestr beneficjantów rzeczywistych w celu zmuszenia przedsiębiorstw do ujawniania, kto w rzeczywistości wypracowuje zyski i jaka jest wysokość należnego podatku
Większa przejrzystość ze strony rządów UE w sprawie porozumień podatkowych, wynegocjowanych przez krajowe administracje podatkowe i firmy międzynarodowe (porozumienia te znalazły się w centrum afery Lux Leaks) oraz kary dla tych, którzy łamią przepisy
Automatyczna wymiana sprawozdań w podziale na poszczególne kraje między administracjami podatkowymi w Europie: Parlament Europejski głosował za tym, by rządy mogły śledzić, gdzie powinny być płacone należne podatki
Nowe przepisy, zmuszające międzynarodowe firmy do sprawozdawczości w zakresie zysków i płaconych podatków w podziale na poszczególne kraje
Zakaz spółek działających na zasadzie „skrzynki pocztowej” - przedsiębiorstw wielonarodowych, który są rejestrowane w krajach o niskim poziomie opodatkowania, aby uniknąć płacenia należnego podatku tam, gdzie naprawdę działają  
Organ podatkowy UE w celu koordynacji między krajowymi organami podatkowymi, aby rozprawić się z transgraniczną przestępczością podatkową
Pełna, wspólna, skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) - jednolity zbiór przepisów dla firm transgranicznych dotyczących obliczania ich dochodów do opodatkowania w UE
Surowe przepisy UE w celu powstrzymania wielkich przedsiębiorstw od używania korzystnego opodatkowania dochodów z patentów do unikania opodatkowania
Reforma kodeksu postępowania: potrzebujemy czegoś więcej, niż dobrowolny kodeks, aby uregulować konkurencję podatkową i wyeliminować nadużycia

Dołącz do nas, aby utrzymać presję i osiągnąć te cele na rzecz #TaxJustice. Razem zapewnimy, że wszyscy będą płacić swoje zobowiązania podatkowe.

Specjalna Komisja ds. interpretacji prawa podatkowego - TAXE 1 & TAXE 2

W następstwie ujawnienia afery #LuxLeaks, Parlament Europejski powołał w lutym 2015 roku Specjalną Komisję ds. interpretacji prawa podatkowego - TAXE 1 w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zarzutów, zgodnie z którymi niektóre kraje członkowskie UE oferowały specjalne, minimalne systemy podatkowe, aby przyciągnąć do siebie wielkie korporacje. Mandat Specjalnej Komisji ds. interpretacji prawa podatkowego (TAXE 1) dobiegł końca w dniu 30 listopada 2015 roku.

Po przedstawieniu sprawozdania zawierającego odpowiednie wnioski przez Specjalną Komisję TAXE I, Parlament Europejski postanowił w grudniu 2015 roku kontynuować i poszerzyć zakres jej pracy i powołał Specjalną Komisję ds. interpretacji prawa podatkowego - TAXE 2 w celu zapewnienia, że długa lista jej zaleceń zostanie wprowadzona w życie. Sprawozdanie Specjalnej Komisji TAXE 2 zostało przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 6 lipca 2016 roku, a mandat Specjalnej komisji ds. interpretacji prawa podatkowego (TAXE 2) dobiegł końca w dniu 2 sierpnia 2016 roku.

Komisja śledcza ds. Panama Papers

Po 18 miesiącach dochodzeń, przesłuchań i misji informacyjnych nt. Panama Papers, Parlament Europejski przyjął w dniu 13 grudnia 2017 roku, podczas sesji plenarnej w Strasburgu, ponad 200 konkretnych zaleceń dotyczących zwalczania międzynarodowego unikania opodatkowania, oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Dzięki pracy sprawozdawcy Grupy S&D, Jeppe Kofoda, zawierają one wiele postępowych wniosków, takich rezygnacja z zasady jednomyślności podejmowania decyzji w sprawach podatkowych oraz wprowadzenie sankcji wobec tych, którzy działają w rajach podatkowych.

Głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, dotyczące ustaleń i zaleceń, kończy mandat komisji śledczej ds. Panama Papers.

Socjaliści i Demokraci opowiadają się jednak za kontynuowaniem prac związanych z kwestiami podatkowymi. Apelują oni o powołanie komisji specjalnej ds. Paradise Papers, a w perspektywie długoterminowej - o utworzenie stałej struktury, która pozwoliłaby na kontynuowanie dochodzeń i utrzymywanie presji na państwa członkowskie. Ciąg dalszy nastąpi...

Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3)

Z inicjatywy Socjalistów i Demokratów, Parlament Europejski postanowił powołać Komisję Specjalną ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania. Zielonego światła dla jej powołania udzielono 14 marca 2018 roku w Strasburgu.

Nowa komisja specjalna będzie miała 45 członków i będzie ona działała 12 miesięcy.

Będzie ona kontynuowała prace, prowadzone przez dwie poprzednie komisje specjalne ds. podatków (1 i 2) oraz komisję śledczą ds. Panama Papers, a także poszerzy dochodzenie o nowe mroczne strefy, takie jak przestępstwa finansowe, w tym wpływ oszustw w VAT. Komisja wniesie swój wkład do toczącej się obecnie debaty na temat opodatkowania gospodarki cyfrowej oraz oceni krajowe systemy, zapewniające przywileje podatkowe, tak zwane złote wizy.

Socjaliści i Demokraci są przekonani, że wielkie znaczenie ma utrzymanie presji na rządy UE, tak abyśmy mogli zbudować bardziej sprawiedliwy system podatkowy w Europie.

Dowiedz się więcej tutaj

FILMY

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni