Departament ten nadzoruje następujące komisje parlamentarne:

 • Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Budżetu
 • Kontroli Budżetowej
 • Rybołówstwa
 • Rozwoju Regionalnego
 • Kultury i Edukacji
 • Spraw Gospodarczych i Monetarnych
 • Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • Transportu i Turystyki

Departament przyczynia się do zwiększenia skuteczności Grupy S&D w komisjach poprzez:

 • udzielanie pomocy naszym eurodeputowanym w przygotowywaniu tekstów legislacyjnych i nielegislacyjnych oraz poprawek 
 • negocjowanie tekstów parlamentarnych z innymi grupami parlamentarnymi, pracując z eurodeputowanymi S&D lub w ich imieniu
 • zapewnianie spotkań informacyjnych, notatek wyjaśniających oraz badań na temat kwestii legislacyjnych i politycznych
 • pomoc w koordynacji wspólnego podejścia eurodeputowanych pracujących w różnych komisji parlamentarnych
 • zapewnianie organizacyjnego wsparcia dla eurodeputowanych S&D: organizowanie spotkań, dostarczanie informacji i informowanie ich o istotnych działaniach Komisji Europejskiej i Rady Ministrów
 • doradzanie naszym eurodeputowanym i pracownikom w sprawach dotyczących polityk wewnętrznych UE
 • współpracę ze związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
 • współpracę z naszym zespołem prasy i komunikacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony społeczeństwa, aby zapewnić jak największą przejrzystość prac Grupy
 • organizowanie konferencji i przygotowywanie publikacji związanych z pracą  Grupy.
Head of Department
MERSCH Marcel
Luksemburg
CREMASCOLI HELLNER Marita
Assistant
Szwecja
DE ALBUQUERQUE SANTOS Ana Filipa
Assistant
Portugalia

Progressive Society (5)

BOCCARDO Guido
Political Advisor
Włochy
DALMAS Ioannis
Political Advisor
Grecja
DUTRENIT Xavier
Political Advisor
Francja
DE ALBUQUERQUE SANTOS Ana Filipa
Assistant
Portugalia
PIISPA Minna
Assistant
Finlandia

Sustainable Development Strategy (3)

COLOMBO Anna
Political Advisor
Włochy
DUTRENIT Xavier
Political Advisor
Francja
PIISPA Minna
Assistant
Finlandia