Główną rolą Departamentu Prasy i Komunikacji jest opracowanie i wdrożenie skutecznego strategii komunikacji, który będzie zgodny z polityką, strategiami i podstawowymi wartościami Grupy S&D. Zajmuje się on również sprawami związanymi z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.

Kontakty dla prasy: Skontaktuj się z naszym zespołem ds. prasy i komunikacji w razie jakichkolwiek pytań lub w sprawie próśb o wywiad.

Group's spokesperson, Head of Department, Spokesperson S&D Group
TUTTLIES Utta
Niemcy
MEIRSMAN Mark
Assistant
Holandia
MONTALBETTI Marie-elisabeth
Assistant
Francja