Iratxe García Pérez jest przewodniczącą Grupy S&D. Rolą gabinetu przewodniczącej jest pomaganie przewodniczącej w pełnionych przez nią funkcjach, doradzanie jej w zakresie polityki oraz zapewnianie sprawnego funkcjonowania jej biura. Gabinet przewodniczącej składa się z szefa i zastępcy szefa gabinetu, rzecznika i trzech asystentów gabinetu, a także sześciu wyspecjalizowanych doradców, którzy koncentrują się na następujących obszarach polityki:

•             Polityka w zakresie modelu ekonomicznego i społecznego
•             Polityka finansowa, regionalna i w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz polityka w dziedzinie rybołówstwa
•             Polityka dotycząca kobiet
•             Polityka zagraniczna
•             Polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju
•             Prawa podstawowe i polityka migracyjna

Filtruj według

GABINET PRZEWODNICZĄCEJ

Ballarin Cereza Laura
Head of Cabinet

BALLARIN CEREZA Laura

Hiszpania
Corsini Alberto

CORSINI Alberto

Deputy Head of Cabinet
Włochy

President’s spokesperson

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Policy advisors

Mariscal Campos Mercedes

MARISCAL CAMPOS Mercedes

Political Advisor managing the president's agenda
FEMM/PETI/CULT
Hiszpania
Apell Emilie

APELL Emilie

Political Advisor
AFCO/JURI/LIBE
Szwecja
Blanco Buzon Eduardo

BLANCO BUZON Eduardo

Political Advisor
AFET/SEDE/DROI/INTA/DEVE
Hiszpania
Nunes Milton

NUNES Milton

Political Advisor
ECON/EMPL/IMCO/BUDG/CONT/REGI
Portugalia
Podgorean Miron

PODGOREAN Miron

Political Advisor
AGRI/PECH/ENVI/TRAN/ITRE
Rumunia

Cabinet assistants

Jubete Salvador Isabel

JUBETE SALVADOR Isabel

Assistant to the president
Hiszpania
Tyrrell Marlene

TYRRELL Marlene

Assistant to the head & deputy head of cabinet
Wielka Brytania
Vonckx Boris

VONCKX Boris

Assistant administration & logistics
Belgia