Sprawiedliwość podatkowa

Zwykli podatnicy zapłacili wysoką cenę za nieodpowiedzialne przedsięwzięcia chciwych bankierów, a niewielu najbogatszych ma możliwość starannego unikania płacenia podatków. Zbyt wiele wielkich korporacji i bogatych jednostek ucieka od płacenia podatków, wykorzystując luki prawne, poszukując najkorzystniejszych jurysdykcji i ukrywając pieniądze w rajach podatkowych. Europa potrzebuje #TaxJustice.

Blog na temat dokumentów panamskich

Tax Justice, blog nt. Panama Papers. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy w Grupie S&D w Parlamencie Europejskim, aby ujawnić te podejrzane porozumienia podatkowe? Odwiedź również nasz blog „Śledztwo w sprawie Panama Papers”, na którym nasi eurodeputowani dzielą się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z pracy na rzecz #Taxjustice (sprawiedliwości podatkowej) w Europie.

Nasza walka, prawa kobiet

Równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, uznanym w Traktacie Rzymskim z 1957 roku oraz w Karcie Praw Podstawowych. Chociaż UE przyjęła wiele tekstów w celu promowania równych szans, zapewnienia sprawiedliwego traktowania mężczyzn i kobiet oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w żadnej z tych dziedzin nie osiągnięto wystarczających postępów, a kobiety wciąż mają każdego dnia do czynienia z wieloma nierównościami. Grupa S&D pragnie inkluzywnej i równej Europy dla wszystkich. Nadal pozostaje wiele do zrobienia.

Szkoła Demokracji

Szkoła Demokracji jest coroczną inicjatywą Grupy S&D, w ramach której 100 młodych ludzi z całej Europy i spoza jej granic zapraszanych jest do dyskusji na temat najważniejszych kwestii politycznych i wyzwań naszych czasów. W ciągu trzech dni gorących dyskusji z eurodeputowanymi, naukowcami, decydentami politycznymi i wybitnymi dziennikarzami, młodzi ludzie mają wyjątkową okazję do wyrażenia swoich poglądów, obaw i nadziei. W ciągu kilku lat Szkoła Demokracji zbudowała żywą wspólnotę młodych ludzi, zaangażowaną w realizację lepszej i postępowej wizji Europy i świata.

Prawa socjalne

Europa musi stawić czoła wyzwaniu związanemu z nową erą. W obliczu rosnących nierówności oraz wielu zmian, od globalizacji i niepewności gospodarczej po cyfryzację i nowe technologie, musimy wykorzystać nowe szanse i bronić naszych wartości. Oznacza to zapewnienie i aktualizację podstawowych standardów socjalnych dla wszystkich. W europejskim modelu społecznym chodzi o Twoje miejsce pracy, Twoje prawa socjalne (#SocialRights) i Twoją przyszłość. Chodzi o stworzenie sprawiedliwego i godnego społeczeństwa, obejmującego wszystkich. Eurodeputowani S&D zawsze o to walczyli; przewodzimy walce w Parlamencie Europejskim, aby stało się to rzeczywistością w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych. Pragniemy zapewnić, by filar ten był solidny oraz by zawierał on egzekwowalne prawa, bardziej sprawiedliwe polityki gospodarcze oraz odpowiednio finansowane inwestycje publiczne.

Grupa S&D dla Afryki

Bardziej dojrzałe i współczesne partnerstwo Afryka–UE może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom. Razem możemy wzmocnić demokrację i prawa człowieka oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w naszych społeczeństwach. Niezbędna jest dobra koordynacja polityk zewnętrznych UE, jeśli chcemy w jak największym stopniu wykorzystać globalne możliwości, z jakimi mamy do czynienia i być odpowiedzialnym podmiotem na scenie międzynarodowej.

Eliminujemy ubóstwo energetyczne

Dziś ponad 50 milionów Europejczyków jest zmuszonych żyć w ubóstwie energetycznym. Oznacza to, że nie są w stanie zapłacić za potrzebną im energię elektryczną i gaz, co może mieć poważne skutki dla ich zdrowia i dobrobytu. Czysta i przystępna cenowo energia jest podstawowym prawem każdego europejskiego obywatela; nikt nie powinien borykać się z chłodem! Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim napisała w tej sprawie manifest, który możesz przeczytać tutaj.

Unia cyfrowa

Inkluzywna unia cyfrowa dla Europy. Europa przechodzi rewolucję cyfrową. Wywiera ona wpływ na nasze codzienne życie: od głosowania w Internecie po łącza szerokopasmowe, od lepszych sposobów komunikowania się po zakupy online oraz od użytecznych narzędzi cyfrowych po nowe gałęzie przemysłu wysokiej technologii i nowe miejsca pracy. Przyjmujemy z zadowoleniem możliwości, jakie rewolucja ta oferuje wszystkim obywatelom Europy i pragniemy stawić czoła potencjalnym wyzwaniom, jakie ze sobą niesie.

EDUCA – inicjatywa Grupy S&D

Świat ma do czynienia z coraz większą liczbą konfliktów, klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych. Wśród osób poszkodowanych najbardziej narażone są dzieci. Całemu pokoleniu dzieci – zwłaszcza dziewczętom i młodym kobietom – grozi ponura przyszłość bez edukacji. Naciski ze strony Grupy S&D pomogły rzucić światło na kwestie edukacji i klęsk żywiołowych, więc obecnie poważniej traktuje się je na poziomie międzynarodowym. Przeznacza się na nie więcej funduszy, a pomoc jest sprawniej koordynowana, co powoli prowadzi do polepszenia sytuacji.

EUWakeUp

Europejskie rządy poniosły spektakularną porażkę w kwestii walki z kryzysem uchodźczym w Europie. Podczas gdy państwa członkowskie kłócą się między sobą, ludzie giną, a UE nadal ulega dezintegracji. My, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim i w całej Europie, wzywamy szefów państw i rządów, aby wreszcie podjęli wspólne działania i doprowadzili do zmian. Musimy działać natychmiast, aby ratować ludzkie życia, ratować Schengen i ratować Europę.

Europe Together

Przyszłość Europy rozgrywa się na naszych oczach! Inicjatywa Together przybliża decydentów do obywateli dzięki debatom online i w całej Europie, aby pomóc opracować plan na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Przyłącz się do nas i dyskutuj o wyzwaniach i szansach na przyszłość. Niech usłyszą Twój głos!

Global Progressive Forum

GPF utworzono w 2003 r. w celu zjednoczenia sił progresywnych z całego świata i opracowania globalnego progresywnego programu. Jesteśmy aktywni na wszystkich kontynentach, promując ogólnoświatowe kampanie i zaangażowanie w nasze działania. Nasze priorytety to demokracja, prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna, zrównoważony rozwój oraz postęp socjalny.

Progressive society

Zrównoważone podejście musi być dla obywateli i wychodzić od nich. Razem zbudujemy progresywną i zrównoważona Europę, kawałek po kawałku i od podstaw. Naszą misją jest zjednoczenie miast i regionów, związków zawodowych i przedsiębiorstw, organizacji non-profit i naukowców oraz, co najważniejsze, Was, obywateli Europy, w pracy nad tym ważnym zadaniem. Walczmy razem o sprawiedliwsze i bardziej pomocne społeczeństwo. O zdrową planetę, która wszystkim zapewnia takie same możliwości. O politykę, która stawia dobrobyt obywateli na pierwszym miejscu. O bardziej progresywne społeczeństwo!