•  

    WZMOCNIONE PARTNERSTWO AFRYKA-UE

    Bardziej dojrzałe i współczesne partnerstwo Afryka-UE może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom. Razem możemy wzmocnić demokrację i prawa człowieka oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w naszych społeczeństwach.

    Niezbędna jest dobra koordynacja polityk zewnętrznych UE, jeśli chcemy w jak największym stopniu wykorzystać globalne możliwości, z jakimi mamy do czynienia i być odpowiedzialnym podmiotem na scenie międzynarodowej.

    Grupa S&D ma przyjemność poinformować, że następna edycja inicjatywy Tydzień Afryki, Tydzień Afryki Grupy S&D 2018, odbędzie się od poniedziałku, 5 września, do piątek, 9 listopad 2018 r. w Brukseli.

S&D GROUP AFRICA WEEK 2018

We are pleased to announce that the next edition of our Africa Week will take place from Monday 5 November to Friday 9 November 2018 in Brussels.

Check out the programme below and register today to one or more events. We look forward to having you join us.

 

 


Program Tygodnia Afryki Grupy S&D – 2018 (EN)

Quick links

    


  MONDAY

 

 9:30-17:30   

Africa-Europe: Same Challenges, Equal Partnership, One Fight
Youth as partners to achieve the Sustainable Development Goals

Second S&D Group Workshop of African and European Youth Representatives
Internal event (not open to the public) | European Parliament, Brussels

 

 19:30-21:30 

Challenges in Investigative Journalism in Africa and in Europe
The Fight against corruption and tax evasion

S&D Group Conference in cooperation with ULB Coopération and CNCD 11.11.11.
Public event | Salle Dupréel, Campus du Solbosch, Université Libre de Bruxelles, 44 Avenue Jeanne, 1050 Brussels REGISTER

Guest Speakers:

- Maxime Domegni: Investigative Journalist, Togo
- William Fitzgibbon: Head of the Africa Desk at the International Consortium of Investigative Journalism
- Antonio Gambini: Researcher on fiscal justice at CNCD 11.11.11
- Joshua Osih: Cameroun MP

 


 

 
  TUESDAY

 

 11:00-13:00  

The future of National Development Bank and the Implications for African Finance

Foundation for European Progressive Studies (FEPS) Seminar
Public event | FEPS, Rue Montoyer 40, 1000 Brussels | REGISTER

Further details to follow soon

 

 14:00-16:00 

Nelson Mandela - 100th Anniversary 
A celebartion of Mandela's legacy and reflection on democracy and good governance in Africa

Global Progressive Forum (GPF) Conference   LIVE  
Public event | European Parliament, Room JAN 4Q2, Brussels | REGISTER

Guest Speakers:

- Joanmariae Fubbs: South Africa MP
- Janira Hoppfer Almada: Cape Verde MP
- Jessie Majone: Zimbabwe MP
- Raphael Marques de Morais: Journalist and Head of Moka Angola
- Zanetor Rawlings: Ghana MP

More speakers to be announced.


 16:30-18:15  

Increasing Democratic Participation and Engaging Citizens in Africa and in Europe

First GPF Africa-Europe Progressive Parliamentary Dialogue, with the participation of the African and European progressive Members of the Parliament and Members of the S&D Group in the European Parliament.
Internal event (not open to the public) | European Parliament, Brussels
 
  WEDNESDAY


 12:30-14:00 

The Power of Youth
The Role of African Diaspora in Strengthening Democracy

Foundation for European Progressive Studies (FEPS) - Max Van der Stoel Foundation Seminar
Public event | European Parliament, Room ASP 1E201, Brussels | REGISTER

Further details will follow soon.


 15:30-18:30 

Africa Europe Partnership: A Vision Beyond Migration

S&D Group Conference   LIVE  
Public event | European Parliament, Room ASP 3G3, Brussels | REGISTER

Guest Speakers:

- H.E. Roch Marc Christian Kaboré: President of the Republic of Burkina Faso
- Federica Mogherini : High Representative for Foreign Affairs and Security & Vice-President of the European Commission (tbc)
- Paul Collier: Professor at the Blavatnik School of Government, University of Oxford
- Ahamada Soukouna: Mali MP

More speakers to be announced.


 20:00-22:00  

Cultural Night at BOZAR
Afro-Feminism & Digital Arts | The Nest Collective, African Digital Arts, Ker Thiossane

Cultural event co-organised by BOZAR and the S&D Group in the European Parliament   LIVE  
Public event, free entry upon registration | BOZAR | REGISTER

Guest Speakers:

- Njeri Gitungo: Producer and member of The Nest Collective (tbc)
- Oulimata Gueye : Curator and co-commissioner of the conference cycle "Afrocyberféminismes" at Gaïté Lyrique in Paris (2018)
- Jepchumba: Activist and founder of African Digital Arts
- Marion Louisgrand: Founder of Ker Thiossane

 


 

 
  THURSDAY


 9:00-10:45 

African Continental Free Trade Area: Making It Work for Africa

S&D Group Seminar
Public event | European Parliament, Room ASP 3G2, Brussels | REGISTER

Guest Speakers:

- Joanmariae Fubbs: South Africa MP
- Carlos Lopes : High Representative of the African Union for the post-2020 negotiations with the European Union (tbc)
- Jane Seruwagi Nalunga: Country Director at the Southern and Eastern African Trade Information and Negotiatios Institute

More speakers to be announced.

 

 11:00-12:45 

Combating Modern Slavery in Africa and in Europe

S&D Group Seminar   LIVE  
Public event | European Parliament, Room ASP 3G2, Brussels | REGISTER

Further details to follow soon


 13:00-14:30 

Climate Change and Food Security in Africa
"Swallow: Food Security in Nigeria's Changing Climate"

Film screening
Public event | European Parliament, Room to be announced, Brussels | REGISTER

Further details to follow soon

 

 Afternoon 

The Role of African Diaspora in European Societies and Towards Africa
TOGETHER "Go Local" event, hosted by S&D MEP Marie Arena

Public event | Venue to be announced | REGISTER

Further details to follow soon

 
  FRIDAY


 Frankfurt 

The Role of African Diaspora in European Societies and Towards Africa
TOGETHER "Go Local" event

Public event | Venue to be announced | REGISTER

Further details to follow soon


 Milan 

The Role of African Diaspora in European Societies and Towards Africa
TOGETHER "Go Local" event

Public event | Venue to be announced | REGISTER

Further details to follow soon

 

 Events marked with   LIVE    will be web-streamed on www.socialistsanddemocrats.eu


Wzmocnienie pozycji kobiet i ludzi młodych

Wzmocnienie pozycji kobiet

Prawa kobiet są przede wszystkim prawami człowieka, ale społeczeństwa, w których kobiety mogą oczekiwać sprawiedliwości i równych szans, odnoszą również większe sukcesy. W związku z tym uważamy, że wzmocnienie pozycji kobiet nie jest tylko kwestią sprawiedliwości; jest ono także niezbędne do budowy społeczeństw, które odnoszą sukcesy.

Współpracujemy z innymi międzynarodowymi partnerami w celu wzmocnienia pozycji afrykańskich kobiet, ochrony ich praw oraz zapobiegania przemocy i dyskryminacji. Walczymy o to, by prawa kobiet były przestrzegane, by edukacja była dostępna dla wszystkich, a przemoc wobec kobiet była eliminowana, zarówno pod względem prawnym, jak i w praktyce. Grupa S&D pragnie też, by wzmocnienie pozycji kobiet prowadziło do tego, by w większym stopniu uczestniczyły one w życiu politycznym swoich społeczności.

Ludzie młodzi

Wzmocnienie pozycji ludzi młodych oznacza inwestowanie w ludzi poprzez stworzenie środowiska, w którym mogą oni osiągnąć swój potencjał. Młodzi, wykształceni ludzie o wzmocnionej pozycji, mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości swoich społeczności i całego świata. Uważamy, że dzięki skoordynowanym działaniom ze strony afrykańskich i europejskich partnerów, młodzi Afrykanie będą mogli wnieść swój wkład do walki z globalnymi, regionalnymi i lokalnymi wyzwaniami.

Jesteśmy przekonani, że stworzenie możliwości dla młodych Afrykanów ma kluczowe znaczenie; dysponują oni olbrzymim potencjałem w zakresie kształtowania swoich społeczeństw, wspierania demokracji i praworządności, promowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz znalezienia innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do problemów, z jakimi mają do czynienia. Wzywamy do wprowadzenia bezpłatnej, wysokiej jakości edukacji, inwestycji w umiejętności oraz poprawy możliwości zatrudnienia.

Edukacja

Edukacja jest niezbędna dla budowania lepszej przyszłości, dlatego też uruchomiliśmy inicjatywę koncentrującą się na wspieraniu właściwej edukacji dla młodych pokoleń, które nie otrzymały wykształcenia z powodu konfliktów i kryzysów humanitarnych. Współpracujemy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, innymi instytucjami UE oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim i światowym, aby stworzyć solidne polityczne i finansowe wsparcie dla międzynarodowych projektów w tej dziedzinie. Dzięki #Educa pragniemy zaoferować przyszłym pokoleniom dostęp do odpowiedniej edukacji, aby pomóc im zbudować bardziej pokojowe i odpowiedzialne społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o #Educa i o tym, w jaki sposób zwiększyliśmy poziom środków pomocowych przeznaczanych na edukację.

Zrównoważone cele rozwoju i działania w dziedzinie klimatu

Zrównoważone cele rozwoju i eliminacja ubóstwa

Uważamy, że zrównoważony rozwój i eliminacja ubóstwa powinny być globalnymi priorytetami. Cele zrównoważonego rozwoju, uzgodnione na szczycie ONZ we wrześniu 2015 r., zawierają ambitny program, ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia.

Musimy działać na rzecz silniejszych polityk rozwojowych w celu budowy skutecznych systemów zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienia powszechnego dostępu do wszystkich poziomów edukacji i ochrony zdrowia dla najsłabszych osób oraz tworzenia bardziej inkluzywnych społeczeństw. Oznacza to również, że potrzebujemy zrównoważonego podejścia do rolnictwa i zasobów, wspierającego odpowiedzialne wykorzystanie energii, powszechny dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych oraz przeciwdziałającego zmianom klimatycznym i niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Walczymy o większą współpracę międzynarodową w dziedzinie ochrony środowiska, innowacji technologicznych i zachęt dla samorządów wdrażających postępowe polityki w zakresie ochrony środowiska.

Grupa S&D jest również zaangażowana w działania na rzecz równości płci, w szczególności w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia. Kobiety mogą odegrać kluczową rolę w walce z dyskryminacją i na rzecz rozwoju, na przykład w kwestii poprawy zdrowia matek i zmniejszenia śmiertelności dzieci. Obecny kryzys humanitarny na granicach Europy podkreślił także potrzebę nowego, globalnego podejścia, łączącego walkę z przymusową migracją z promowaniem legalnej migracji jako narzędzia rozwoju, zarówno dla krajów pochodzenia, jak i przeznaczenia.

Przeczytaj 10 naszych zobowiązań na rzecz solidarności i rozwoju.

Środowisko

Porozumienie paryskie, osiągnięte w grudniu 2015 roku, było kamieniem milowym w ramach międzynarodowych wysiłków na rzecz walki ze zmianą klimatu. Potrzebne są jednak dalsze wysiłki, aby pomóc tym, którzy już odczuwają skutki tych zmian. Niektóre kraje afrykańskie są szczególnie narażone na zagrożenia, związane z klęską głodu, wymuszoną migracją, a nawet nowymi konfliktami.

Grupa S&D angażuje się w poprawę odporności na zmiany klimatyczne lokalnych mieszkańców i pomaga im w zapobieganiu i zmniejszaniu zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi oraz w zapewnieniu odpowiednich środków finansowych. W tym samym duchu pragniemy, aby Afryka osiągnęła swój potencjał i stała się światowym liderem w produkcji i wykorzystywaniu odnawialnych i wydajnych źródeł energii, które spełniają normy środowiskowe.

Demokracja i dobre rządzenie

Grupa S&D odgrywa wiodącą rolę w Parlamencie Europejskim we wspieraniu mieszkańców Afryki w dziedzinie zaspokojenia potrzeb humanitarnych i rozwojowych oraz w promowaniu wartości demokratycznych i dobrych rządów. Na początku nowego tysiąclecia UE podjęła nowy dialog z Afryką, którego celem było zbudowanie strategicznego partnerstwa z tym kontynentem. W ostatnich latach UE była również aktywna, reagując na „arabską wiosnę” w Afryce Północnej oraz poważne wyzwania występujące w regionie Sahelu i Rogu Afryki. Działania mające na celu walkę z niestabilnością w tych regionach, muszą stanowić część szerszej strategii, obejmującej dobre rządzenie, rozwój, pomoc humanitarną, a przede wszystkim przywrócenie praworządności.

Sprawiedliwy handel i walka z minerałami konfliktu

Sprawiedliwy handel

Handel może wspierać nasze cele rozwojowe i humanitarne. Uważamy, że może i powinien on tworzyć wzrost gospodarczy w celu redukcji ubóstwa; pomagać w walce z dyskryminacją i poprawiać sytuację kobiet i dzieci; wzmacniać poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz standardów społecznych i w dziedzinie bezpieczeństwa; wzmacniać rządy prawa, standardy pracy i praw człowieka; angażować związki zawodowe i społeczeństwo obywatelskie; oraz zwiększać integrację regionalną.

Minerały konfliktu

Grupa S&D kontynuuje walkę na rzecz identyfikowalności surowców stosowanych w wielu produktach codziennego użytku, które czasami pozyskiwane są w strefach konfliktu, podsycając konflikty zbrojne oraz prowadząc do niewolniczej pracy i łamania praw człowieka. Musi się to zmienić i pragniemy, by górnictwo stało się źródłem rozwoju gospodarczego i korzyści dla społeczności lokalnych, a nie niebezpieczną działalnością, odpowiedzialną za odbieranie ludziom ich ziemi, wciąganie niewinnych dzieci w konflikty zbrojne oraz podkopywanie rozwoju jako całości.

Po długiej kampanii, prowadzonej przez Grupę S&D, w dniu 15 czerwca 2016 roku Parlament Europejski osiągnął porozumienie z Radą UE w sprawie przyjęcia nowego rozporządzenia. Pomimo silnej opozycji ze strony konserwatystów, Socjaliści i Demokraci zapewnili przyjęcie prawnie wiążącego systemu w celu zapewnienia identyfikowalności. Celem Grupy S&D jest zapewnienie, że regulacja dotycząca wykorzystywania minerałów konfliktu nie będzie jakimś opcjonalnym dodatkiem, ale będzie miała obowiązkowy charakter.

Zadało to mocny cios zbrojnym milicjom, które w wielu regionach świata - a zwłaszcza we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) - dokonują masakr, maltretują i gwałcą kobiety i dzieci w celu wydobycia cyny, wolframu, tantalu i złota. Europejscy obywatele powinni mieć teraz zaufanie do tego, że ich tablety, telefony komórkowe lub komputery nie zostały wykonane z minerałów splamionych niewinną krwią. Walczymy o to, by skończyć z handlem minerałami konfliktu.

WIZYTY TERENOWE

Afryka jest głównym priorytetem dla Grupy S&D. Dlatego też w ostatnich latach nasi eurodeputowani przeprowadzili szereg misji rozpoznawczych, aby spotkać się z tamtejszymi mieszkańcami, ekspertami i politykami w terenie.

Nasi eurodeputowani odwiedzili wiele krajów i regionów, w tym Sierra Leone (luty 2017), Kenię (luty i grudzień 2016), Ghanę (grudzień 2016), Gambię (wrzesień 2016), DRK (wrzesień 2016), Gabon (sierpień 2016), Mali (lipiec i wrzesień 2016), Namibię (czerwiec 2016), Etiopię (kwiecień 2016), Botswanę (kwiecień 2016) Ugandę (luty 2016) i Tanzanię (październik 2015). Poza tymi wizytami Grupy S&D, nasi eurodeputowani uczestniczyli również w licznych misjach Parlamentu Europejskiego, aby działać jako obserwatorzy międzynarodowi, pomagając w zapewnieniu, że wybory będą wolne i sprawiedliwe.

Kluczowa dla nas wizyta odbyła się w kwietniu 2015 roku, kiedy delegacja eurodeputowanych S&D, której przewodniczył Gianni Pittella, odwiedziła Demokratyczną Republikę Konga (DRK), aby spotkać się z przedstawicielami rządu DRK i wysokimi urzędnikami, laureatem Nagrody im. Sacharowa, dr Mukwege, a także przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicielami biznesu pracującymi w dziedzinie praw człowieka, demokracji i walki z minerałami konfliktu. Grupa S&D uczyniła przemoc wobec kobiet oraz zakaz handlu minerałami konfliktu priorytetem swoich działań politycznych w Parlamencie Europejskim. Celem misji było lepsze zrozumienie stanu rzeczy w terenie oraz sposobu, w jaki Unia Europejska może pomóc lokalnym społecznościom w przezwyciężeniu wojny domowej, trwającej 20 lat.

W maju 2017 roku przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella przewodniczył delegacji Grupy S&D w Nigerii i Gwinei, aby uzyskać informacje na temat sytuacji politycznej, w dziedzinie bezpieczeństwa oraz sytuacji społecznej i gospodarczej w obu krajach, a w szczególności w celu lepszego zrozumienia przyczyn nielegalnej migracji oraz rozwiązań mających na celu zapobieganie przepływowi młodych ludzi, opuszczających nielegalnie Afrykę. Misja odbyła się również w ramach długofalowej strategii Grupy S&D na rzecz Afryki, odpowiadając na największe wyzwania, stojące przed Afryką i Europą: migrację; zagrożenie terroryzmem i radykalizację; zmianę klimatu; choroby zakaźne (sytuacja po epidemii Eboli) i epidemie; zarządzanie boomem demograficznym w Afryce; potrzebę konsolidacji demokracji i budowania skutecznych instytucji; oraz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych kontynentu. Delegacja odbyła spotkania z parlamentarzystami, przedstawicielami rządów, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i zainteresowanymi stronami, a także odwiedziła oficjalny i nieoficjalny obóz dla uchodźców Malkohi w Yoli w północno-wschodniej Nigerii, w których mieszkają tysiące przesiedlonych osób, które uciekły przed Boko Haram i głodem.


Gianni Pittella and Cécile Kyenge at Malkohi refugee camp, Nigeria

FILMY

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni