Europejscy obywatele chcą zmian. W maju obywatele przesłali nam mocne przesłanie. Wysłuchaliśmy je i jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć. Zespół S&D, złożony z 9. komisarzy, będzie wiodącą siłą w Komisji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jako przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim wysłałam list do nowo wybranej w lipcu przewodniczącej Komisji w imieniu naszej rodziny politycznej. Byliśmy i nadal jesteśmy bardzo wymagający w odniesieniu do politycznego programu przyszłej Komisji. Nasi obywatele oczekują, że zbudujemy Europę opartą na równości, solidarności, zrównoważonym rozwoju i sprawiedliwości społecznej. Na tej stronie można zapoznać się w bardziej szczegółowy sposób z naszymi postulatami. Dzięki zespołowi S&D, który będzie przewodził nowej Komisji i współpracował z postępowymi eurodeputowanymi, możemy dokonać zmian, jakich potrzebuje Europa.

Iratxe García Pérez
Przewodnicząca Grupy S&D

List przewodniczącej grupy S&D do pani von der Leyen

List przewodniczącej Grupy S&D do P. von der Leyen z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia


Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament głosował za objęciem urzędu przez nową Komisję. Nowi komisarze mogą teraz rozpocząć swoją kadencję, aby wprowadzić zmiany w Europie.

TIMMERMANS Frans

Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. działań na rzecz klimatu
Holandia

BORRELL Josep

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
Hiszpania

DALLI Helena

Komisarz ds. równości
Malta

FERREIRA Elisa

Komisarz ds. spójności i reform
Portugalia

GENTILONI Paolo

Komisarz ds. gospodarki
Włochy

JOHANSSON Ylva

Komisarz do spraw wewnętrznych
Szwecja

ŠEFČOVIČ Maroš

Wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania
Słowacja

SCHMIT Nicolas

Komisarz ds. miejsc pracę i prawa socjalne
Luksemburg

URPILAINEN Jutta

Komisarz ds. partnerstw międzynarodowych
Finlandia

Przesłuchania desygnowanych komisarzy

Galeria mediów