Co pięć lat setki milionów osób z całej Europy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, jedynej instytucji unijnej, do której odbywają się wybory bezpośrednie. W Parlamencie będzie zasiadało po przyszłorocznych wyborach 705 posłów, aby zapewnić, że decyzje dotyczące obywateli Europy będą wciąż podejmowane demokratycznie. Twój głos ma ogromne znaczenie.

Przed Europą stoją obecnie poważne wyzwania, a my musimy sprostać potrzebom jej ludności. Nacjonalizm i ekstremizm rosną w siłę w wielu państwach europejskich. Ruchy te protestują, ale nie oferują rozwiązań. Nie chcą reformować Europy lub zmieniać jej na lepsze – pragną ją zniszczyć. Nie pozwolimy nacjonalistom i ekstremistom powstrzymać nas przed budowaniem Europy, która spełnia potrzeby obywateli. Nie damy im zniszczyć tego, co stworzyliśmy RAZEM.

Cztery powody, dla których warto głosować

Głosuj, aby zmieniać UE na lepsze, a nie ją niszczyć

Głosuj na Europę, która przynosi nadzieję, a nie strach

Głosuj na Europę, która słucha i odpowiada na potrzeby obywateli

Głosuj na Europę, w której wspólnie rozwiązuje się wspólne problemy

Od 23 do 26 maja 2019 roku ludzie tacy jak Ty w całej Europie wezmą udział w najważniejszych w historii wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tym razem nie wystarczy już trzymać kciuków za lepszą przyszłość. Nie wystarczy już też narzekać, protestować i nie robić zarazem nic, aby pomóc innym. Teraz każdy z nas musi działać, aby Europa mogła znów ruszyć do przodu. Ludzie, którzy zagłosują na Europę będą pracować RAZEM z nami dla prospołecznej, progresywnej i otwartej dla wszystkich Europy, funkcjonującej na zasadach różnorodności, wolności, solidarności, równości i sprawiedliwości.

Wybory z perspektywy europejskiej

Dlaczego Twój głos się liczy?

 

Co będzie, jeśli nie zagłosuję?

Musimy zacząć doceniać demokrację. Prawo do głosowania jest jednym z najważniejszych praw jednostki. Gwarantuje, że nasze głosy są słyszalne. Należy wspierać ideę demokracji, a najlepszym sposobem na to jest właśnie czynny udział w wyborach.

 

Dlaczego warto głosować na Europę?

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie, gdzie jesteśmy połączeni ze sobą jak nigdy przedtem mimo fizycznych granic, istnieją problemy, których nie możemy rozwiązać bez pomocy i w izolacji. Referendum w sprawie brexitu dowiodło, że Unii Europejskiej nie można traktować jako czegoś, co nam się po prostu należy. Dlatego warto walczyć o Europę ze swoim głosem jako orędziem.

 

Co może zdziałać mój głos?

Dzięki temu, że obywatele zagłosowali na nas przed rozpoczęciem obecnej kadencji, zwalczaliśmy problemy takie jak bezrobocie młodzieży, dzięki czemu obecnie wszyscy młodzi ludzie otrzymują dobrą ofertę pracy, stażu lub nauki rzemiosła w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub ukończenia formalnego kształcenia. Głosy obywateli sprawiły również, że mniej płacisz za używanie telefonu komórkowego za granicą, możesz korzystać z danych komórkowych przebywając w innym kraju, a także kontrolować swoje dane. To tylko kilka z wielu praktycznych przykładów, które pokazują, jak bardzo liczy się Twój głos.

 

Czym teraz zajmie się Parlament Europejski?

Nasza praca jeszcze się nie kończy. Europosłowie będą kontynuować wysiłki ostatnich pięciu lat, współpracując z Komisją Europejską i rządami państw członkowskich. Eliminacja ubóstwa dzieci, zwalczenie uchylania się od opodatkowania, ochrona środowiska czy kontrola migracji – wszystkie te ważne dla Europy zadania nie mogą zostać wykonane bez Twojego głosu. Biorąc udział w wyborach, możesz wyrazić swoją opinię na temat tego, w jakiej Europie chcesz żyć.