Dzieje się teraz

Hot: Temat zgromadzenia plenarnego

S&D Group's Plenary Times - news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 8 to 11 March 2021

Hot: Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja i komisarz Schmit ponownie umieścili prawa socjalne na pierwszym miejscu w programie UE

Komunikat prasowy

Wiążący wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń został wreszcie zaprezentowany! To pierwszy i konieczny krok w celu zlikwidowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zamiast czekać na rezygnację Fideszu, EPL powinna go wyrzucić wiele lat temu

Wideo

Agnes Jongerius on the Social Summit in Porto

Video of the week

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład

Fighting the pandemic together

Social Rights

Nasza postępowa wizja

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie

Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli

Osiągnięcie

Walka o sprawiedliwość podatkową

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

Osiągnięcie

Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom