Dzieje się teraz

Hot: Komunikat prasowy

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Hot: Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera środki legislacyjne w ramach walki z epidemią COVID-19 na nadzwyczajnej sesji plenarnej

Plik audiowizualny

Responding to the Migration Crisis

Plik audiowizualny

S&D President Iratxe Garcia on EU's response to Covid-19 crisis

Video of the week
Komunikat prasowy

Grupa S&D proponuje ogólnounijny plan działań w sprawie walki z COVID-19 przed posiedzeniem Rady Europejskiej

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie

Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli

Osiągnięcie

Walka o sprawiedliwość podatkową

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

Osiągnięcie

Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład

Nowy model gospodarczy na rzecz postępowej Europy

Wieloletni budżet, który zapewni sprawiedliwą transformację

Nasza postępowa wizja