Dzieje się teraz

Hot: Komunikat prasowy

Grupa S&D: Atak na Polki to atak na wszystkie Europejki

Hot: Komunikat prasowy

Grupa S&D stawia interesy konsumentów na pierwszym miejscu w czasie głosowania w sprawie powództw zbiorowych

Wydarzenie

S&D online event: A Strong and Inclusive European Health Union, 1 December 2020

Komunikat prasowy

S&D Group's Plenary Times - news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 23 to 26 November 2020

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie

Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli

Osiągnięcie

Walka o sprawiedliwość podatkową

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

Osiągnięcie

Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład

Fighting the pandemic together

Social Rights

Nasza postępowa wizja