Dzieje się teraz

Hot: Plik audiowizualny

The Socialists and Democrats take on European Own Resources

Video of the week
Hot: Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się wprowadzić socjalistyczne priorytety do centrum Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia siatkę bezpieczeństwa dla europejskich rolników w następstwie pandemii COVID-19

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie

Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli

Osiągnięcie

Walka o sprawiedliwość podatkową

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

Osiągnięcie

Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład

Nowy model gospodarczy na rzecz postępowej Europy

Dumne, prężne demokracje i prawa podstawowe

Nasza postępowa wizja