Commissie van de Laatste Kans krijgt groen licht van Europees parlement

Ontgoochelend antwoord van Juncker aan bezorgde Europese parlementsleden

De commissie Juncker heeft zopas groen licht gekregen van het Europees parlement om van start te gaan. “Wij hebben Juncker uiteindelijk onze steun gegeven," zegt Van Brempt, “maar dat was geen makkelijke oefening. Juncker moet nu aantonen dat hij voluit gaat voor een ander Europa, dat mensen een toekomstperspectief biedt en inzet op duurzame investeringen en een sociaal beleid.”

Na een wat moeilijke opstart, waarbij de Sloveense kandidaat-commissaris Alenka Bratušek plaats moest ruimen voor Violeta Bulc en er geschoven moest worden in de portefeuilles van de vice-voorzitters van de Commissie, kreeg Jean-Claude Juncker vandaag toch de steun van het Europees parlement voor zijn nieuwe ploeg met 423 voor-, 209 tégen-stemmen en 67 onthoudingen. “Wij hebben Juncker onze steun gegeven omdat we een ander Europa willen, een Europa van investeringen in duurzame vooruitgang en jobs, en omdat we geloven dat het programma én de ploeg van Juncker dit kunnen bieden,” zegt de vice-voorzitter van de sociaal-democraten in het Europees parlement Kathleen Van Brempt.

Juncker zelf noemde zijn ploeg ‘de Commissie van de Laatste Kans’, waarmee de nieuwe voorzitter erkende dat de Unie met een huizenhoog probleem van legitimiteit kampt. “Dat is het gevolg van het vernietigende bezuinigingsbeleid van de vorige Commissie Barroso,” zegt Van Brempt. “De Commissie moet nu inderdaad tonen dat ze de grote problemen van Europa aanpakt. Jonge mensen moeten weer een toekomstperspectief krijgen en zien dat het Europa is dat hen dat perspectief biedt.”

Van Brempt is alvast blij dat de eerste vice-voorzitter, Frans Timmermans de krachtige progressieve stem in de commissie zal zijn. Timmermans zal bovendien bevoegd worden voor duurzaamheid. “Dat betekent dat dit belangrijke thema - dat in de oorspronkelijke samenstelling van de commissie verwaarloosd was - onder druk van de sociaal-democraten opgetild werd tot het Europese topniveau.”

“Duurzaamheid gaat bovendien niet enkel over investeringen in een duurzame economie, het gaat ook over mensen,” zei Van Brempt tijdens haar interventie in de plenaire vergadering. “Het gaat over investeringen in werkgelegenheid, niet in om het even welke jobs, maar in jobs waar mensen op het einde van de maand een waardig inkomen aan overhouden.”

De Commissie Juncker zal ook afstappen van het rabiate bezuinigingsbeleid van de vorige Commissie Barroso. “Dat hebben de sociaal-democraten geëist,” zegt Van Brempt. Juncker wil een twee-sporen-beleid waarbij begrotingsdiscipline gepaard gaat met investeringen.“Wij hebben er tijdens de vorige legislatuur op gehamerd dat de begroting op orde brengen perfect kan samengaan met slimme investeringen. Wij willen echter niet om het even welke investering, maar investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de interconnectie ervan, vergroening van het transportsysteem, onderwijs, innovatie en onderzoek, zorg…”
@
Juncker beloofde alvast om voor Kerstmis zijn investeringsplan, dat 300 miljard euro bedraagt, voor te stellen. “Voor ons moet dat vooral om ‘verse, publieke middelen gaan en niet enkel om herschikkingen van budgetten of het verantwoordelijk stellen van de privé-sector voor de noodzakelijke investeringen,” zegt Van Brempt.

Ook Van Brempt viel het op dat Juncker wenste dat de EU een sociale triple A zou krijgen, waarmee hij aangaf dat sociaal beleid een belangrijkere rol zal gaan spelen. “We hopen daarom dat Juncker ook werk maakt van de strijd tegen sociale dumping, armoede en een eerlijke fiscale politiek zal voeren.”

Juncker verduidelijkte nogmaals zijn standpunt over het omstreden Investor to State Dispute Settlement (ISDS) dat in het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten was opgenomen. “Voor Juncker moeten gewone rechtbanken bevoegd zijn voor disputen en kunnen ‘geheime rechtbanken’ nooit het laatste woord hebben. Juncker laat het aan zijn eerste vice-voorzitter Frans Timmermans over om knopen door te hakken.

Juncker gaf ook toe aan de eis van de sociaal-democraten om geneesmiddelen opnieuw onder te brengen bij volksgezondheid en niet - zoals in zijn oorspronkelijke voorstel -  bij ‘interne markt’.

“Met drie vice-presidenten op sleutelposities, waaronder duurzaamheid, de energie-unie en buitenland beleid, én vijf commissarissen op belangrijke beleidsdomeinen, waaronder economische en monetaire zaken, zullen de sociaal-democraten een belangrijke impact kunnen hebben op het beleid. Voor ons is de strijd tegen werkloosheid en voor duurzame groei en jobs prioritair,” zegt Van Brempt, die er bovendien op wijst dat “de coalitie die deze Commissie gesteund heeft een pro-Europese coalitie is, in tegenstelling tot de tegenstemmers die grotendeels uit Eurosceptici bestaan. Nochtans is Europa absoluut noodzakelijk om de grote problemen van de toekomst aan te pakken.”

Jan De Zutter
woordvoerder
+32 475 355 006
jandezutter@mac.com
jan@jandezutter.be

 

Country: 
Belgium