Published:
Share:

Het zullen niet langer alleen de 27 lidstaten zijn die elk apart wagens goedkeuren voor de verkoop of die markttoezicht uitvoeren, ook de Europese Commissie zal straks wagens kunnen testen én desgevallend fikse boetes kunnen opleggen. Het akkoord dat daarover bereikt werd tussen het Europees parlement, de Commissie en de lidstaten werd zopas definitief goedgekeurd door het Europees parlement. “We verhinderen daarmee dat een tweede Dieselgate mogelijk wordt,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Maar we hebben nog steeds de vuile erfenis van het verleden niet opgeruimd. Dat moet de volgende stap zijn.”

 

Het falende beleid van de typegoedkeuringsautoriteiten en het markttoezicht van de lidstaten op auto’s gaf autoconstructeurs de kans om te sjoemelen met dieselwagens. Constructeurs zoals Volkswagens installeerden sjoemelsoftware in hun auto’s die ervoor zorgde dat de zuivering van de uitstoot enkel gebeurde als de auto in een labo werd getest. Op de weg stootten de diesels veel meer uit dan wettelijk toegelaten. En niemand controleerde dat. De onderzoekscommissie Dieselgate van het Europees parlement pleitte daarom in haar aanbevelingen voor een grondige hervorming van zowel de typegoedkeuring als het markttoezicht. “Die hervorming is nu definitief goedgekeurd,” zegt Van Brempt, die de onderzoekscommissie Dieselgate leidde. “Lidstaten worden ondermeer verplicht om jaarlijks een minimum aantal wagens te testen en 20 procent van die tests moet om reële uitstoottests gaan. De Unie zal ook zelf controles kunnen uitvoeren om na te gaan of de lidstaten hun werk naar behoren doen en boetes tot 30.000 euro kunnen opleggen als de wet overtreden wordt,” zegt Van Brempt. “Europa is momenteel al aan het investeren in haar onderzoekscentrum JRC in Italië om twee laboratoria te bouwen en extra personeel aan te werven.” De nieuwe regels zullen in werking treden op 1 september 2020.

 

“Ik ben blij dat het werk van de onderzoekscommissie vruchten heeft afgeworpen,” zegt Van Brempt. “Helaas hebben noch de Europese Commissie noch de lidstaten iets gedaan om de vuile erfenis van het verleden op te ruimen. Er rijden nog steeds miljoenen vervuilende sjoemeldiesels rond op onze wegen. Een deel daarvan heeft een software update gekregen, maar we weten dat die onvoldoende is. Zelfs na die update stoten die wagens nog te veel uit. Daarom willen we dat Commissie en lidstaten de autoconstructeurs verplichten om alle sjoemeldiesels op hun kosten zo te herstellen dat ze wél de normen halen. Dat moet ook gecontroleerd worden met een test in echte rijomstandigheden. In Duitsland werd er zo’n deal gesloten met de autoconstructeurs. Het kan niet dat er nu eerste en tweederangsburgers bestaan in Europa; zij die gratis hun diesel hersteld krijgen, en de rest waarbij dat niet gebeurt. Wij eisen dus een actieplan om definitief de vuile erfenis van Dieselgate op te kuisen in héél Europa.”

MEPs involved

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Coordinator
Belgium