Share:

Podczas, gdy świat stara się spowolnić rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19 przy użyciu znacznych i restrykcyjnych środków społecznych, Socjaliści i Demokraci uważają, że powinniśmy uważnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób środki te wpływają na jednostki w naszych społeczeństwach, w tym na osoby najbardziej narażone. Jednocześnie musimy przestrzegać praw podstawowych, obejmujących wszystkich. Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne stanowią sedno problemów politycznych obywateli, dlatego też wzywamy rządy oraz Unię Europejską do ochrony praw wszystkich osób. Uznajemy, że szybkość rozprzestrzeniania się pandemii doprowadziła do podjęcia wielu decyzji z niespotykaną dotąd prędkością. Jednak pewne środki zostały wprowadzone bez odpowiedniej i pełnej oceny; wciąż jest czas na to, aby ponownie przyjrzeć się niektórym z podjętych ścieżek w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji.

MEPs involved

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
President
Spain
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Coordinator
Germany

S&D press contact

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
United Kingdom

Related news

Press release
From Gothenburg to Porto: socialists set path to a fairer Europe
Press release
S&Ds: Vaccine is a public good and Commission should lift all property rights barriers
Press release
S&Ds want to bridge the gap between Europe’s regions with sustainable and smart mobility