Pobierz logo Grupy S&D

Pobierz logo Grupy S&D, klikając na odpowiedni język poniżej. W kwestii innych wersji językowych, prosimy o mail na adres: info@socialistsanddemocrats.eu.
Nie łącz log Grupy S&D ani żadnej ich części z żadnym innym logiem, nazwą firmy, znakiem lub nazwami rodzajowymi. Nie edytuj, nie modyfikuj, nie zniekształcaj, nie obracaj ani nie zmieniaj koloru loga.

Logo S&D białe

Logo S&D czerwone

Logo S&D czarno-białe

Logo S&D białe (EN)

Logo S&D czerwone (EN)

Logo S&D białe (FR)

Logo S&D czerwone (FR)

Logo S&D białe (DE)

Logo S&D czerwone (DE)

Logo S&D białe (IT)

Logo S&D czerwone (IT)

Logo S&D białe (PL)

Logo S&D czerwone (PL)

Logo S&D białe (ES)

Logo S&D czerwone (ES)