PES

Partia Europejskich Socjalistów (PES) skupia socjalistyczne, socjaldemokratyczne, laburzystowskie i demokratyczne partie z całej Unii Europejskiej i Norwegii. Walczą one razem o lepszą i bardziej postępową Europę.

YES

Młodzi Europejscy Socjaliści (YES) to młodzieżowa organizacja Grupy S&D i PES. Jednoczy ona młodych socjalistów i socjaldemokratów z całej Europy, którzy prowadzą kampanie i organizują się na szczeblu europejskim.

Fundacja Postępowych Studiów Europejskich jest niezależnym think-tankiem bliskim Grupie S&D i PES.

Grupa PES w Europejskim Komitecie Regionów (KR) jest grupą polityczną, skupiającą socjaldemokratycznych i postępowych polityków wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym z całej UE.

Europejska sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz sprawiedliwości społecznej w Europie i na świecie.

Rainbow Rose to sieć LGBTI skupiająca osoby z partii socjalistycznych, laburzystowskich i socjaldemokratycznych z całej Europy. Pracują oni razem nad rozwojem praw osób LGBTI oraz przeciw dyskryminacji i wykluczeniu w całej Europie.

Grupa Socjalistów, Demokratów i Zielonych w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (SOC COE). Celem Grupy Socjalistycznej jest realizacja podstawowych zasad demokratycznego socjalizmu w ramach Organizacji oraz w państwach członkowskich Rady Europy.