Dzieje się teraz

Hot: Wydarzenie
S&D webinar on Obesity: The Silent Pandemic, on Thursday 9 September 2021 - 14.00 to 15.30
Hot: Wydarzenie
S&D BUDG Webinar: 'A Methodology for Gender Mainstreaming in the EU Budget' on 3rd September 2021 from 11.00 to 12.30
Komunikat prasowy
Iratxe García Pérez i Jens Geier: „Żegnaj, drogi Michaelu”
Komunikat prasowy
Raport Komisji dotyczący stanu praworządności nie wykorzystał swojego potencjału
Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład
Przyszłość Europy
Social Rights

Nasza postępowa wizja

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie
Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli
Osiągnięcie
Walka o sprawiedliwość podatkową
Osiągnięcie
Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką
Osiągnięcie
Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom