Komisje

Komisja Kultury i Edukacji

Komisja Rozwoju

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Budżetowa

Komisja Kontroli Budżetowej

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi

Komisja Rybołówstwa

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Przemysłu

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja Handlu Międzynarodowego

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisja Prawna

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Komisja Petycji

Komisja Transportu i Turystyki

Komisja Rozwoju Regionalnego

Podkomisje ds.

Komisja Specjalna

Komisja śledcza