Nasz tydzień plenarny w akcji

Parlament gromadzi się regularnie, aby głosować i debatować podczas sesji plenarnych w Brukseli lub Strasburgu. Przed każdą sesją plenarną Grupa S&D publikuje swoje priorytety i cele wyznaczone na główne debaty, jak też związane z głównymi sprawozdaniami i rezolucjami.

Nasz Tydzień W Akcji

S&D Group's news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 9 to 12 March 2020

S&D Group's news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 9 to 12 March 2020

Nasza praca w komisjach

Grupa S&D angażuje się w walkę o sprawiedliwość społeczną, nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy, prawa konsumentów, zrównoważony rozwój, reformę rynków finansowych oraz respektowanie praw człowieka. Przeczytaj więcej o pracy eurodeputowanych Grupy S&D, którzy w komisjach parlamentarnych działają na rzecz silniejszej, bardziej demokratycznej Europy i lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Komisja Kultury i Edukacji

Komisja Rozwoju

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Budżetowa