Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie

Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli

Osiągnięcie

Walka o sprawiedliwość podatkową

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

Osiągnięcie

Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom

Nasze priorytety

Mamy wizję radykalnych zmian w Europie.

Pragniemy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa dla wszystkich, w którego ramach będziemy wspólnie pracować nad tym, aby zbudować bardziej zrównoważony styl życia. Chcemy wprowadzić nową umowę społeczną do serca Europy. Chcemy zachować naszą planetę dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci.

Priorytet

Nasz Europejski Zielony Ład

Priorytet

Nowy model gospodarczy na rzecz postępowej Europy

Priorytet

Dumne, prężne demokracje i prawa podstawowe

Priorytet

Postępowa wizja polityki migracyjnej i azylowej

Nasza postępowa wizja

Europarlamentarzyści z Grupy S&D pracują ciężko, wspierając wiele kampanii i inicjatyw, aby naświetlać istotne kwestie, a także jednoczyć obywateli w celu znajdowania lepszych rozwiązań głównych problemów, przed którymi stoi Europa. Poniżej przeczytasz więcej o naszych działaniach i o tym, jak możesz się w nie zaangażować.