Przyszłość Europy jest w naszych rękach! Razem możemy dzielić się naszymi pomysłami, dyskutować o ważnych kwestiach i połączyć nasze głosy, aby kształtować lepszą przyszłość Europy. Platforma #Progressives4Europe może połączyć nasze głosy na rzecz silniejszej Europy i zapewnić, że zostaniesz wysłuchany. Zarejestruj się i dołącz do nas, aby wziąć udział w debacie o przyszłości Europy wraz z obywatelami i innymi członkami postępowej rodziny.

Europa musi stawić czoła wyzwaniu w postaci nowej ery. W obliczu rosnących nierówności i wielu zmian, od globalizacji i niepewności gospodarczej po cyfryzację i nowe technologie, musimy korzystać z nowych możliwości, ale równocześnie bronić naszych wartości. Oznacza to zapewnienie i aktualizację podstawowych standardów socjalnych dla wszystkich. Grupa S&D zawsze o to walczyła; przewodzimy walce w Parlamencie Europejskim o to, aby urzeczywistnić to w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych. Chcemy zagwarantować, aby zapewnił on rzeczywiste działanie, wraz z egzekwowalnymi prawami, bardziej sprawiedliwą polityką gospodarczą i odpowiednio finansowanymi inwestycjami publicznymi.

The S&Ds launched an action plan to fight the Covid-19 pandemic on 25 March 2020. We are monitoring the situation continuously and stand ready to respond to the crisis with additional political demands and proposals as the situation evolves in the coming weeks and months.

Parlament Europejski ogłosił 28 listopada 2019 roku stan alarmu klimatycznego. Europa pilnie potrzebuje nowego zrównoważonego modelu gospodarczego, który połączy ze sobą postęp społeczny i ekologiczny, poprawi dobrobyt ludzi i nie pominie nikogo. Model ten musi odzwierciedlać cele porozumienia paryskiego i cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Nasz Europejski Zielony Ład wprowadzi Europę na ścieżkę długoterminowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Zagwarantuje on, że nasze polityki środowiskowe zasieją inkluzywne nasiona, sprzyjające zmianom społecznym i gospodarczym, zmniejszając nierówności społeczne, redukując nierówności pomiędzy większymi i mniejszymi państwami członkowskimi, usuwając nierówności geograficzne, a także różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz pomiędzy pokoleniami.

Naszym priorytetem jest zapewnienie powszechnego dobrobytu, zamiast po prostu zysków dla nielicznych osób, kierujących się chciwością. Jednocześnie musimy uszanować ograniczenia naszej planety.

Nasza walka dotyczy zapewnienia zrównoważonej równości we wszystkich jej wymiarach - społecznym, gospodarczym, politycznym i terytorialnym.

Jesteśmy zaangażowani w budowę równego partnerstwa z Afryką. Partnerstwo to musi opierać się na zasadzie własności, wzajemnym szacunku i realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które podzielają obydwa kontynenty. Partnerstwo między UE a Afryką jest partnerstwem politycznym opartym na nieustannym dialogu i zrozumieniu wartości demokracji, praw człowieka i dobrych rządów we wszystkich wymiarach współpracy, w tym w ramach stosunków handlowych pomiędzy naszymi kontynentami.

Pragniemy, aby Europa była w coraz większym stopniu siłą niosącą pokój. Musimy aktywniej angażować się w promowanie stabilności i demokracji na świecie jako najlepszego sposobu ochrony obywateli. Prawa człowieka, solidarność i demokracja to narzędzia, jakich używamy, aby osiągnąć to, o co walczymy.

Handel jest jednym z wielu narzędzi, jakie możemy wykorzystać do podniesienia standardów społecznych, pracowniczych i w dziedzinie ochrony środowiska na całym świecie. Handel powinien traktować ludzi w sposób nadrzędny.