Podziel się:

W dniu dzisiejszym Grupa S&D poparła sprawozdanie, które zapewnia, że europejska agencja zarządzania granicami (Frontex) opracuje dla uchodźców mechanizm nagłaśniania przypadków łamania praw człowieka.

Koordynatorka Grupy S&D ds. sprawozdania dla Komisji Wolności Obywatelskich, eurodeputowana Miriam Dalli powiedziała:

- Niniejsze sprawozdanie jest dużym osiągnięciem Grupy S&D, ponieważ Parlament poparł nasze apele w sprawie solidniejszych gwarancji w zakresie praw podstawowych. Udało nam się zapewnić mechanizm rozpatrywania skarg, który zagwarantuje, że zarzuty dotyczące łamania praw człowieka będą badane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, zobowiązując Frontex do referowania tych skarg w sprawozdaniu rocznym. Zawiera on również zabezpieczenia, które oferują osobom możliwość wnoszenia uzasadnionych skarg anonimowo, za pośrednictwem osób trzecich, bez obaw o konsekwencje.
 
- Nasze przesłanie jest jasne: prawa człowieka są niezbywalne. Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a prawami podstawowymi jest rzeczą kluczową. Teraz Komisja musi dopilnować, by tego rodzaju mechanizm znalazł się jej przyszłym pakiecie dotyczącym straży granicznej.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Petycji, eurodeputowany Edouard Martin powiedział:

- Środki zalecane w tym sprawozdaniu przyczynią się do poprawy przejrzystości działań agencji Frontex i zapewnią ważne zabezpieczenia słabszym grupom społecznym; znalazły się tam zwłaszcza szczególne przepisy dla kobiet w ciąży oraz osób małoletnich bez opieki. Frontex musi pogłębić współpracę z krajami trzecimi, a także z Agencją Praw Podstawowych oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu i zapewnić, że każdy będzie w stanie wnieść skargę anonimowo za pośrednictwem osoby trzeciej. Tylko poprzez wdrożenie tych środków możemy lepiej chronić zagrożonych ludzi, przybywających do europejskich wybrzeży.

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D o nowym pakcie w sprawie migracji i azylu: Solidarność musi być regułą, a nie wyjątkiem

Komunikat prasowy

PE jednoczy się w celu potępienia poważnego, trwałego i systemowego naruszenia praworządności w Polsce. Państwa członkowskie muszą podjąć działania!

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Moria to haniebny rozdział w europejskiej polityce migracyjnej, który nigdy więcej nie może się powtórzyć