Podziel się:

Po doniesieniach na temat zabójstwa saudyjskiego dziennikarza, Jamala Khashoggiego, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann powiedział:

 

- Jesteśmy głęboko zszokowani doniesieniami na temat zabójstwa dziennikarza Jamala Khashoggiego w konsulacie generalnym Królestwa Arabii Saudyjskiej w Stambule w dniu 2 października 2018 roku. W imieniu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim składam nasze najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Jamala Khashoggiego.

 

- Żądamy bezzwłocznego przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie tego zabójstwa. Fakt, że upłynęły aż trzy tygodnie, zanim zabójstwo to zostało potwierdzone, wzbudził poważne obawy dotyczące wiarygodności saudyjskich przywódców. Dotychczasowe wyjaśnienia władz nie są w najmniejszym nawet stopniu wystarczające ani przekonujące. Przypuszczenia na temat okoliczności śmierci Khashoggiego, które stopniowo się pojawiają, są nie do zniesienia z racji ich brutalności i wymagają natychmiastowej weryfikacji. Niezależne organy muszą zapewnić, by osoby odpowiedzialne za to zabójstwo zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

 

- Wzywamy państwa członkowskie UE i Komisję Europejską do utrzymania jasnego, spójnego i wspólnego stanowiska wobec Arabii Saudyjskiej do czasu uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zabójstwa Jamala Khashoggiego. Obejmuje to natychmiastowe wstrzymanie eksportu broni i wyposażenia o podwójnym zastosowaniu. Musimy bardzo wyraźnie oświadczyć, że nie zostaną zawarte żadne kompromisy, jeśli chodzi o nasze podstawowe wartości. Jest to tym bardziej ważne z uwagi na brak konsekwencji, jaki demonstruje prezydent USA, Donald Trump.

 

- Potwierdzamy nasze przekonanie o konieczności obrony wolności prasy i ochrony dziennikarzy i praw człowieka zarówno w Europie, jak i poza nią.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego
Komunikat prasowy
PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE