Podziel się:

W świetle ostatnich rewelacji dotyczących zasięgu oszustw podatkowych w ramach afery CumEx w Europie oraz w związku ze zbliżającym się, jutrzejszym posiedzeniem koordynacyjnym z udziałem ministrami finansów Francji i Niemiec, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann wezwał państwa członkowskie UE, aby poczyniły szybkie postępy w zakresie aktów prawnych dotyczących opodatkowania w UE przed przyszłorocznymi wyborami.

 

Przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann powiedział:

 

- Oszustwo podatkowe to przestępstwo przeciwko społeczeństwu. Europa nie może i nie powinna tego tolerować. Domagamy się tego, aby przypadek CumEx o niespotykanym dotąd zakresie był ostatnim sygnałem alarmowym dla przywódców w Radzie, gdzie liczne akty prawne mające na celu wspieranie sprawiedliwości podatkowej są blokowane z powodu destrukcyjnej zasady jednomyślności.

 

- Nasz zestaw zasad podatkowych - zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym - nie jest dostosowany do XXI wieku. Doniesienia „Corrective”, konsorcjum dziennikarzy śledczych, stojącego za rewelacjami w sprawie afery CumEx z ubiegłego tygodnia pokazują, z jaką łatwością chciwi oszuści mogą wykorzystywać luki prawne, podczas gdy organy podatkowe przymykają na to oko. Fakt, że firmy zajmujące się usługami cyfrowymi płacą średnio o 14 punktów mniej podatku niż tradycyjne przedsiębiorstwa, to kolejny przykład pilnej konieczności innowacji w dziedzinie regulacji. Ministrowie finansów muszą przed wyborami europejskimi dokonać wymiernych postępów w kwestii kluczowych aktów prawnych dotyczących podatków.

 

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wzywają ministrów finansów UE do nadania priorytetu wnioskom, służącym zapewnieniu większej sprawiedliwości podatkowej w Europie:

 

Podatek od usług cyfrowych

 

- Wzywamy Radę do przyjęcia przed końcem roku wniosku Komisji w sprawie podatku od usług cyfrowych (DST). Jeśli środek ten zostanie właściwie wdrożony, okaże się on skutecznym, krótkoterminowym środkiem zaradczym na obecną niesprawiedliwość, czyli nienormalnie niski poziom opodatkowania w sektorze usług cyfrowych. Jednocześnie wzywamy państwa członkowskie, aby pracowały nad porozumieniem w sprawie wniosku dotyczącego znaczącej obecności cyfrowej, który byłby podstawą sprawiedliwego i stałego systemu opodatkowania gospodarki cyfrowej.

 

Podatek od transakcji finansowych

 

- Podobnie jak firmy cyfrowe, sektor finansowy również musi zrobić więcej, aby sprostać swojej społecznej odpowiedzialności. W tym celu państwa członkowskie uczestniczące w procedurze wzmocnionej współpracy powinny uzgodnić przyjęcie podatku od transakcji finansowych, o co wnioskował Parlament od 2010 roku. Trudności ekonomiczne wywołane kryzysem finansowym z 2008 roku wyraźnie pokazały, że szkodliwa spekulacja musi zostać ograniczona, a sektor finansowy powinien wnieść wkład w pokrycie ogromnych kosztów kryzysu.

 

Unijna jednolita podstawa opodatkowania osób prawnych

 

- Chcemy, by państwa członkowskie przyspieszyły negocjacje w sprawie wprowadzenia unijnej wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Apelujemy również o przyjęcie wspólnej unijnej minimalnej efektywnej stawki podatku od osób prawnych. Firmy wielonarodowe nie powinny mieć prawa do wyboru, gdzie i w jakiej wysokości podatek chcą zapłacić. Muszą one zacząć konkurować z lokalnymi przedsiębiorstwami na równych warunkach.

 

Sprawozdawczość z podziałem na poszczególne kraje

 

- Zwiększenie przejrzystości w kwestiach opodatkowania transgranicznego ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia, by podatki były płacone tam, gdzie osiągane są zyski. W związku z tym wzywamy Radę do przełamania obecnego impasu w kwestii wniosku Komisji z 2016 roku w sprawie publicznej sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje przez duże firmy międzynarodowe oraz rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem w celu osiągnięcia porozumienia, które zmusi duże podmioty do publikowania kluczowych informacji, zgodnie z wnioskiem Parlamentu.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nadal znajdujemy się w fazie odbudowy „za wszelką cenę” - mówi Grupa S&D do Komisji, wzywając ją do przedłużenia klauzuli korekcyjnej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D apeluje do ministrów UE, aby wysłuchali wreszcie apelu obywateli o przejrzystość podatkową dużych przedsiębiorstw