• Świat ma do czynienia z coraz większą liczby konfliktów, klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych. Wśród osób poszkodowanych najbardziej narażone są dzieci. 

    Całemu pokoleniu dzieci – zwłaszcza dziewczętom i młodym kobietom – grozi ponura przyszłość bez edukacji.

    Musimy zainwestować w ich przyszłość!

1 miliard dzieci i młodych ludzi żyjących w obszarach dotkniętych konfliktem

Ale zaledwie 1.95% środków w ramach światowej pomocy humanitarnej jest przeznaczonych na edukację

Edukacja jest kluczem

Edukacja odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu kryzysom humanitarnym, spowodowanym przez człowieka, poprzez unikanie konfliktów i zapobieganie błędnemu kołu przemocy w sytuacjach pokonfliktowych.

Edukacja w działaniach humanitarnych w sytuacjach kryzysowych ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązania kluczowych problemów europejskiej i światowej agendy politycznej, w tym kwestii migracji i bezpieczeństwa.

Jednak tylko 1,95% środków w ramach światowej pomocy humanitarnej jest przeznaczonych na edukację, pomimo tego, że w obliczu kryzysów humanitarnych dotknięte nimi społeczności uważają zazwyczaj edukację swoich dzieci za kluczowy priorytet, tuż po podstawowych potrzebach życiowych. Społeczności te często dokładają znacznych wysiłków i gotowe są do poświęceń dla zapewnienia im dalszej edukacji.

UE i społeczność międzynarodowa powinna wysłuchać tej wyraźnej potrzeby i odpowiedzieć na nią, koncentrując się i inwestując w dostęp do edukacji dla dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Nasze wezwanie do działania jest przedstawione w poniższych sekcjach. Wersję drukowaną można również znaleźć tutaj:

Przeczytaj to (EN)

Nasze wezwanie do działania

Dla nas, jako Grupy S&D, edukacja powinna być kluczowym elementem reakcji na kryzysy humanitarne.

Dlatego też dołączamy do globalnej wspólnoty edukacyjnej, apelując do międzynarodowych darczyńców, aby zobowiązali się do przeznaczania 4% pomocy humanitarnej na edukację. Jeśli na edukację w sytuacjach kryzysowych przeznaczonych zostanie 4% tych wydatków, około 7 milionów dzieci będzie mogło skorzystać z programów edukacyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Równocześnie stworzy to bardzo potrzebne, silniejsze powiązanie pomiędzy politykami pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej.
Pierwszym krokiem na tej drodze powinno być przeznaczanie przez UE 4% jej pomocy humanitarnej na edukację.

Większy dostęp do edukacji prowadzi do lepszych perspektyw gospodarczych, poprawy ochrony zdrowia i czyni nas wszystkich lepszymi obywatelami; ma on również ogromny wpływ na społeczeństwo jako całość.

Podwojenie odsetka młodych ludzi z wykształceniem średnim z 30% do 60% może zmniejszyć o połowę ryzyko wybuchu konfliktu. Edukacja o dobrej jakości może nie wystarczyć do walki z ekstremizmem, ale może odgrywać kluczową rolę w pomaganiu młodym ludziom w opieraniu się werbunkowi do ekstremistycznych idei.

Edukacja może promować tolerancję, jak również globalne umiejętności obywatelskie. Jest to klucz do budowy pokojowych i inkluzywnych społeczeństw.

Nasz cel

Zwiększenie procentu wydatków na pomoc humanitarną z

do 2018

Liczby

Edukacja pozostaje najsłabiej finansowanym sektorem globalnej pomocy humanitarnej; otrzymuje ona niespełna 2% całości środków finansowych przeznaczonych na pomoc humanitarną.

 

Całkowite globalne wydatki

na działania humanitarne w 2014 roku wyniosły 24,5 miliardów USD, ale zobowiązania finansowe na edukację wyniosły niespełna 500 milionów USD.

 

12% osób

mogłoby zostać wydźwigniętych z ubóstwa, gdyby wszyscy uczniowie w biednych krajach posiadali podstawowe umiejętności czytania.

 

W 2014

instytucje unijne przeznaczyły na pomoc humanitarną 2,3 mld USD.

 

61 milionów

dzieci w wieku szkoły podstawowej nie chodzi do szkoły. Ponad połowa z nich żyje w biednych krajach, dotkniętych konfliktami.

 

Dysproporcje płci

są nasilane przez konflikty. W przypadku dziewcząt, jeśli mieszkają one w krajach dotkniętych konfliktami, prawdopodobieństwo, że będą one pozbawione nauki szkolnej, jest prawie 2,5-krotnie wyższe.

 

Młode kobiety

Jeśli mieszkają one na obszarach dotkniętych konfliktami, prawdopodobieństwo, iż będą one pozbawione nauki w szkole średniej, jest o 90% wyższe, niż w przypadku ich koleżanek, mieszkających w innych miejscach.

 

Ponad 226 mln

dzieci nie uczęszcza do szkoły średniej.

 

Wykształcone matki

W przypadku ich dzieci prawdopodobieństwo, że będą one niewyrośnięte lub niedożywione, jest mniejsze. W rzeczywistości, każdy dodatkowy rok edukacji matek przyczynia się do zmniejszenia współczynnika umieralności dzieci o 2%.

 

Wykształcone dziewczęta

i kobiety są mniej narażone na zakażenie wirusem HIV, handel ludźmi i inne formy wyzysku; są one również bardziej skłonne do późniejszego zawierania małżeństwa i mają mniej dzieci. Edukacja może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

 

Dotknięte konfliktami

W przypadku dzieci dotkniętych konfliktami, prawdopodobieństwo, iż będą one pozbawione nauki szkolnej, jest ponad dwa razy wyższe w porównaniu z dziećmi, mieszkającymi w krajach, które nie są dotknięte kryzysami.

 

Edukacja daje siłę

 

Jeden dodatkowy rok szkolny

może zwiększyć kobiece zarobki o od 10% do 20%.

 

219 USD

średnio na jedno dziecko jest konieczne dla zdobycia wysokiej jakości edukacji podstawowej, a 353 USD na jedno dziecko dla zdobycia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym.

 

4 miliony

nowych sal lekcyjnych są potrzebne w najbiedniejszych krajach świata, aby pomieścić tych, którzy są pozbawieni nauki szkolnej.

 

2 miliony

Tylu potrzeba dodatkowych nauczycieli.

 

 

33,8 mln

dzieci i młodzieży w krajach dotkniętych konfliktami pozbawionych jest nauki szkolnej.

 

Pomoc humanitarna

pokryła w 2014 r. tylko 36% wniosków o finansowanie edukacji, w porównaniu do 60% w odniesieniu do innych sektorów.

 

Luka 38 usd

w finansowaniu na jedno dziecko i luka finansowa w wysokości 113 USD na jednego nastolatka w zakresie edukacji na obszarach konfliktowych.

 

Jedna trzecia wniosków o pomoc

nie przyznawała żadnych funduszy na edukację.

 

Źródła:

UNESCO, ONZ, Komisja Europejska, Save the Children, UNICEF, OECD, Centrum Globalnej Współpracy Antyterrorystycznej, Overseas Development Institute, Bank Światowy

FILMY

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni