Our latest press releases

Komunikat prasowy
Opublikowane

S&Ds - Weekly Update. This week's highlights and what's coming up

Quote of the week by S&D president Udo Bullmann: "Italy, as a founding member of the European Union, the home of great Europeans like Altiero Spinelli

Komunikat prasowy
Opublikowane

Czas, aby państwa członkowskie zaczęły przestrzegać przepisów dotyczących transportu zwierząt w UE i poza nią, apeluje Grupa S&D

Dzięki dzisiejszemu głosowaniu na sali plenarnej, w którym przyjęto sprawozdanie w sprawie poprawy dobrostanu zwierząt w ich transporcie w UE i poza

Komunikat prasowy
Opublikowane

REFORMA WPR: UE powinna wspierać zrównoważoną przyszłość rolnictwa, obszarów wiejskich oraz bioróżnorodności

Nowa wspólna polityka rolna po roku 2020 to temat obecnych dyskusji w Parlamencie Europejskim. Grupa Socjalistów i Demokratów chce wykorzystać tę

Komunikat prasowy
Opublikowane

Tajani musi przeprosić i wycofać swoje niestosowne komentarze na temat Istrii i Dalmacji

Wiodący europarlamentarzyści z Grupy S&D stanowczo potępili komentarze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajaniego, wypowiedziane na

Komunikat prasowy
Opublikowane

Parlament Europejski przyjmuje pierwszą rezolucję w sprawie praw osób interseksualnych

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski poparł rezolucję wzywającą do lepszej ochrony na poziomie europejskim praw podstawowych osób interseksualnych.

Komunikat prasowy
Opublikowane

Porozumienie w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy – wielki sukces dla Grupy S&D

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Komisji zawarli dziś porozumienie mające na celu utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, aby wyeliminować

Komunikat prasowy
Opublikowane

Parlament Europejski wyraża poparcie dla umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji z Singapurem

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski poparł szeroko zakrojoną umowę handlową z Singapurem oraz umowę o ochronie inwestycji, jak również szereg

Komunikat prasowy
Opublikowane

Nie potrzebujemy nowego wyścigu zbrojeń! Grupa S&D wzywa do jak najszybszej debaty parlamentarnej w sprawie rozbrojenia

W następstwie decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego

Komunikat prasowy
Opublikowane

Grupa S&D świętuje wielki sukces w sprawie polityki spójności. 380 mld euro zostanie przeznaczonych na innowację, zatrudnienie ludzi młodych oraz gwarancję dla dzieci

W Parlamencie głosowano dziś nad wspólnymi przepisami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Komunikat prasowy
Opublikowane

Parlament Europejski przedstawia swoje priorytety dla przyszłości Europy

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie zawierające jego wizję przyszłości Europy, w przygotowaniu na spotkanie unijnych głów państw i rządów w