• W obliczu kryzysu uchodźczego, europejskie rządy poniosły sromotną porażkę. Podczas gdy państwa członkowskie kłócą się między sobą, ludzie umierają, a UE nadal ulega dezintegracji. My, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim i w całej Europie, wzywamy szefów państw i rządów, aby podjęli współpracę i osiągnęli rzeczywisty postęp: 

  1. Pomoc humanitarna w Europie

  Potrzebna jest natychmiastowa pomoc humanitarna - w Grecji i w innych krajach Europy - aby zapewnić uchodźcom żywność, schronienie i opiekę zdrowotną. 

  2. Sprawiedliwe rozłożenie ciężaru pomiędzy krajami

  Potrzebna jest pomoc finansowa dla Grecji, jak również dla sąsiadów Syrii. 

  3. Relokacja uchodźców i konsekwencje dla rządów UE, które odmawiają przestrzegania swoich zobowiązań

  W sprawie relokacji uchodźców podjęta została decyzja i musi ona zostać natychmiast wprowadzona w życie. Nie możemy dłużej grać na zwłokę. Rządy, które nie dotrzymują swoich zobowiązań prawnych, muszą ponieść konsekwencje. 

  4. Środki mające na celu ochronę strefy Schengen 

  Rozpad strefy Schengen byłby katastrofą dla Unii Europejskiej. Tymczasowe środki kontroli granicznej muszą pozostać tymczasowe; potrzebujemy też jasnego planu, aby je uchylić.

  5. Rozporządzenie dublińskie musi zostać zmienione

  Rozporządzenie dublińskie stanowiło, że uchodźcy muszą ubiegać się o azyl w pierwszym kraju, do jakiego przybywają. Porozumienie to jest obecnie martwe. Komisja Europejska musi zaproponować realistyczne, nowe rozwiązanie, oparte na wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich UE. 

  Nie mamy więcej czasu - musimy działać natychmiast, aby ratować ludzkie życia, ratować Schengen i ratować Europę.

   

  Photo credit: Nicolas Economou/Shutterstock.com

FILMY

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni