Jeśli do nas dołączysz, będziesz pracować w wielokulturowym środowisku z kolegami z całej Europy. Będziesz miał wiele możliwości rozwoju swoich osobistych i zawodowych umiejętności. 

Nasze procedury rekrutacyjne są następujące * :

Wakaty na „stałe stanowiska” w sekretariacie Grupy S&D są obsadzane w drodze konkursów, organizowanych przez Grupę S&D, przeniesień, oddelegowania lub awansów, wewnętrznie lub z innych instytucji UE.

Wakaty na „stanowiska na czas określony” (umowy na czas określony, pracownicy kontraktowi) są zazwyczaj obsadzane na podstawie aplikacji spontanicznych; następnie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z odpowiednimi kandydatami. Możesz wysłać swoje CV i aplikację spontaniczną na adres: s-d.jobs@europarl.europa.eu 

Jeśli chciałbyś pracować jako asystent eurodeputowanego, skontaktuj się bezpośrednio z eurodeputowanym z danego okręgu wyborczego, ponieważ każdy eurodeputowany zatrudnia swojego asystenta.

* Uwaga: Grupa S&D będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe. Masz prawo dostępu do danych lub ich poprawiania.