Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D odegrała decydująca rolę w wynegocjowaniu ambitnego porozumienia w celu zmniejszenia zanieczyszczenia mórz odpadami z tworzyw sztucznych

W wyniku długich negocjacji z Radą wczesnym rankiem osiągnięto porozumienie, które potwierdzi wiodącą rolę Unii Europejskiej w ramach globalnej walki

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D poparła unijną strategię na rzecz eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych do 2030 roku

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przewodzą przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach której wszystkie produkty mają

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Udo Bullmann: „Politische Lösungansätze der EU in der Migrationsfrage stellen Solidarität in den Mittelpunkt“

Im Vorfeld der Diskussionen zwischen den Mitgliedsstaaten nächste Woche und Ende August über die Bekämpfung des Menschenschmuggels und die Vermeidung

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D chce wprowadzić konkretne cele dotyczące redukcji liczby produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

UE znajduje się w czołówce światowej walki z produktami z tworzyw sztucznych, ale jest również niestety jednym z głównych odpowiedzialnych podmiotów.

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Wszystkie tworzywa sztuczne powinny w najbliższej przyszłości nadawać się do recyklingu i być poddawane recyklingowi - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli dziś z zadowoleniem strategię Komisji dotyczącą ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych.

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D pragnie przyjęcia zdecydowanych środków, aby zapewnić, że oceany przyczynią się do zrównoważonego rozwoju

Oceany, które obejmują trzy czwarte powierzchni Ziemi, są naszymi największymi sojusznikami w walce ze zmianami klimatycznymi. Jak stwierdził ONZ

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D przedstawia swoją wizję rewolucyjnego modelu rolnictwa, przystosowaną do XXI wieku

Rolnictwo i zaopatrzenie w żywność stanowią rdzeń europejskiego projektu od czasu Traktatu Rzymskiego, podpisanego 60 lat temu. Dziś nowe wyzwania -

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Wszyscy możemy przyczynić się do osiągnięcia celów porozumienia z Paryża - mówią eurodeputowane S&D, uczestniczące w COP 23 w Bonn

Grupa Socjalistów i Demokratów była bardzo aktywna od czasu przygotowań do COP 21 w Paryżu i uważnie śledzi wprowadzanie w życie przyjętych dwa lata

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Plan w odniesieniu do Morza Północnego musi zapewniać zrównoważone połowy i ochronę

Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego głosowała dziś za przyjęciem planu wieloletniego w odniesieniu do Morza Północnego. Celem tego planu jest

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Pittella przewodniczącym primus inter pares - Moja wizja inkluzywnego i skutecznego Parlamentu Europejskiego

Brexit, nadzwyczajna sytuacja w humanitarna w dziedzinie migracji, zagrożenie terrorystyczne, konflikty zbrojne w naszym otoczeniu oraz długotrwały