Nasze najnowsze treści
Osiągnięcie

Stanęliśmy na czele walki z polityką oszczędnościową. Dla nas ludzie są ważniejsi od liczb. W odpowiedzi na nieuzasadnione, surowe środki

Osiągnięcie

W związku z naszym jednoznacznym poparciem porozumienia paryskiego, promowaliśmy sprawiedliwe przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wprowadziliśmy

Osiągnięcie

W związku z naszym konsekwentnym apelem o przedstawienie ambitnej inicjatywy na rzecz zapewnienia lepszych warunków życia i pracy w Europie