Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wezwali Komisję Europejską do uruchomienia nowego unijnego mechanizmu warunkowości budżetowej oraz bezzwłocznego wniesienia

Wideo

The Just Transition Fund is the first key element of the European Green Deal. Socialists and Democrats managed to put citizens’ welfare at the core of

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wezwali dziś państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego opodatkowania w Europie po

Wideo

Tax justice has been the Socialists and Democrats’ cause for many years. Building on our work, we are proud to establish a new permanent tax sub

Publikacja

Fair Tax Report. €825 000 000 000. This is the minimum amount missing from European public coffers every year. It is very likely that this tax gap

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci doprowadzili dziś do powstania szerokiej, ponadpartyjnej koalicji mającej na celu wprowadzenie podatku od usług cyfrowych

Wideo

Progressive Society presents its report for a more sustainable and equal society.Find out more here: https://www.progressivesociety.eu/LINK to the

Wideo

It's shameful! While austerity was imposed on many member states in Europe, some big businesses and rich individuals were hiding their juicy profits

Komunikat prasowy

W wyniku nowych przecieków dotyczących masowych programów uchylania się od opodatkowania w skali globalnej - tzw. Paradise Papers - Grupa S&D wezwała

Komunikat prasowy

Po zamordowaniu maltańskiej dziennikarki, Daphne Caruany Galizii, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział: - Morderstwo maltańskiej