Nasze najnowsze komunikaty prasowe
Komunikat prasowy

Przytłaczająca większość eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim poparła dzisiaj prawo klimatyczne, a Socjaliści i Demokraci przyjmują z

Komunikat prasowy

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów, Iratxe García Pérez, uda się w ten weekend do Berlina na hybrydową konferencję wysokiego szczebla, aby

Komunikat prasowy

Parlament Europejski stanął dziś wreszcie po stronie kobiet i pokazał rządom, które podważają prawa kobiet, że więcej nie będziemy tego akceptować

Komunikat prasowy

W tym tygodniu Parlament Europejski da ostateczne zielone światło dla nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Grupa S&D wyraziła zadowolenie po

Komunikat prasowy

Silniejsza Europejska Agencja Leków (EMA), cechująca się większą przejrzystością, uczestnictwem, koordynacją i profilaktyką, to w skrócie sedno i

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa państwa członkowskie, aby potraktowały wreszcie poważnie procedury na podstawie art. 7 podczas dzisiejszego posiedzenia w Radzie do

Komunikat prasowy

“The Conference on the Future of Europe is about making the EU fairer, more sustainable and better equipped for future challenges to respond to people

Komunikat prasowy

We wtorek, 22 czerwca 2021 roku, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim oraz Światowe Forum Postępu (GPF) zorganizują wspólnie seminarium

Komunikat prasowy

Biuro partii HDP w Izmirze w Turcji zostało dzisiaj zaatakowane przez napastnika, który zabił jedną z członkiń partii, Deniz Poyraz. Grupa S&D

Komunikat prasowy

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna wreszcie staje się rzeczywistością. Głosowanie nad przyjętym dziś rozporządzeniem w tej sprawie w Komisji