Nasze najnowsze treści
Wideo

S&Ds on EU-Africa: fair, equal and sustainable: this is the new EU-Africa Strategy we want and will fight for

The Socialists and Democrats Group welcomes the European Parliament’s adoption of the ‘New EU-Africa Strategy’ report. This own-initiative report is a

Wideo

S&D MEP Bernd Lange on the inclusion of cyber-surveillance technology in the export control rules for dual-use goods

Today, the plenary of the European Parliament will agree on stricter rules for the export of dual-use goods, which can be used for both civilian and

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Podczas obecnej sesji plenarnej Parlament Europejski zatwierdzi wytyczne budżetowe na drugi rok wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Stanowi ono największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Sprawiedliwa, równa i zrównoważona; taka jest nowa strategia UE-Afryka, której chcemy i o którą będziemy walczyć

Grupa Socjalistów i Demokratów przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie nowej strategii UE-Afryka

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Miasta i regiony będą mogły w dalszym ciągu inwestować w ekologiczne projekty, tak aby Europa mogła osiągnąć swój cel neutralności klimatycznej do

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Nowe przepisy w zakresie eksportu produktów podwójnego zastosowania to przełom w zakresie praw człowieka w ramach handlu

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego uzgodnione zostaną bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące eksportu produktów

Wideo

Let's end child poverty NOW!

The Socialists and Democrats in the European Parliament and the Party of European Socialists jointly welcome today’s Commission proposal for a Council

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

W tym tygodniu Parlament Europejski zakończył techniczne prace nad wprowadzeniem nowych zasobów własnych do europejskiego budżetu; zasoby te

24 Mar 2021
Wydarzenie

S&D online event: European democracy is not for sale

We seek to discuss more thoroughly the financing of political activities by foreign donors; describe explicit cases of foreign interference; to