Grupa S&D wyraża cele i stanowiska w kwestiach ważnych dla europejskich socjalistów i socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim. Równocześnie ściśle współpracuje z siostrzanymi organizacjami spoza instytucji UE: Partią Europejskich Socjalistów (PES) i Fundacją Postępowych Studiów Europejskich (FEPS).

 

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim składa się z eurodeputowanych należących do partii krajowych, które podzielają nasze socjaldemokratyczne wartości i są członkami Partii Europejskich Socjalistów, a także z członków włoskiej Partii Demokratycznej.

 

PES posiada polityczną reprezentację w Parlamencie Europejskim, Radzie Europejskiej i Radzie Ministrów oraz w Komitecie Regionów. Komisja Europejska - choć jest niezależnym organem kolegialnym - posiada również w swoim składzie kilkoro komisarzy, którzy są członkami partii należących do PES.

 

Fundacja Postępowych Studiów Europejskich jest niezależnym think-tankiem bliskim PES. FEPS zachęca do wymiany idei i nowych sposobów myślenia na socjaldemokratycznej, socjalistycznej i laburzystowskiej scenie w Europie.