Podziel się:

W połowie kwietnia 2020 roku nie mniej niż 188 krajów na całym świecie zamknęło szkoły na swoim terytorium, co dotknęło około 1,5 miliarda uczniów, stanowiących 91% uczniów zapisanych do szkół. Wyciągając wnioski z kryzysu związanego z COVID-19, zespół eurodeputowanych z Grupy S&D pod przewodnictwem Victora Negrescu, sprawozdawcy ds. sprawozdania w sprawie kształtowania polityki w dziedzinie edukacji cyfrowej, pracował nad zestawem nowych europejskich standardów w celu poprawy edukacji cyfrowej w UE. Przed ogłoszeniem długo oczekiwanego planu działania Komisji Europejskiej w zakresie edukacji cyfrowej, zalecenia Grupy S&D zostały zawarte w dokumencie roboczym Komisji Kultury i Edukacji w sprawie kształtowania polityki w dziedzinie edukacji cyfrowej.

Victor Negrescu, sprawozdawca PE ds. edukacji cyfrowej, powiedział:

- Edukacja cyfrowa to coś więcej, niż tylko narzędzie; stała się ona koniecznością i powszechnym rozwiązaniem w obliczu lockdownu i potrzeby zapewnienia edukacji jak największej liczbie uczniów. Ta nowa rzeczywistość podkreśliła potrzebę europejskiego podejścia do edukacji cyfrowej w zakresie identyfikowania rozwiązań dostosowanych do nowych wyzwań, przy jednoczesnej współpracy z globalnymi instytucjami i podmiotami. Chociaż wprowadzono wiele innowacji i wykazano się niezwykłą kreatywnością, umożliwiając wielu uczniom kontynuację nauki, ogólny obraz pokazuje przyspieszoną transformację cyfrową, która w jeszcze większym stopniu pominęła tych, którzy już wcześniej byli w tyle. Dostęp do edukacji cyfrowej nie powinien być przywilejem.

- Potrzebne są specjalne działania, wspierane finansowo przez europejskie i krajowe programy w celu udzielenia wsparcia nauczycielom, rodzicom, uczniom, studentom i zainteresowanym podmiotom. W niektórych częściach świata zdalne nauczanie jest praktycznie niemożliwe, ponieważ niecałe 25% krajów o niskich dochodach zapewnia jakąkolwiek formę zdalnego nauczania. W Rumunii blisko 1 milion dzieci, stanowiących 32% uczniów w kraju, przez kilka miesięcy nie miało dostępu do edukacji z powodu ograniczonego dostępu do podstawowej infrastruktury. Fakty są oczywiste: Nawet w Europie nie wszystkie gospodarstwa domowe mają choćby jeden komputer lub połączenie wifi. Są to niezbędne podstawy wszelkiej formy nauczania online.

- Przejście na nauczanie online powiększyło wręcz nieodłączne nierówności społeczne, prowadząc do poważnych opóźnień i przypadków porzucania nauki w szkole. Żaden uczeń nie powinien pozostać w tyle. Nadszedł czas, aby zmusić Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań w tej kwestii!

Petra Kammerevert, rzeczniczka Grupy S&D ds. edukacji, powiedziała:

- Ilekroć mówimy o odporności i następnej generacji UE, musimy przede wszystkim odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi w Europie. Obecnie staje się rzeczą jasną, w jak wielkim stopniu pragnienia polityczne i rzeczywistość rozmijają się w zakresie edukacji cyfrowej oraz jak olbrzymie są zaległości względem popytu w całej UE.

- Jako Socjaliści i Demokraci, wskazujemy na sposoby i środki, dzięki którym będzie można wreszcie osiągnąć namacalny postęp w dziedzinie edukacji cyfrowej. Pakiety ratunkowe nie mogą być ponadto stosowane kosztem inwestycji społecznych, edukacyjnych lub kulturalnych, które są od dawna spóźnione i których znaczenie stało się w ostatnich tygodniach jeszcze bardziej widoczne.

Dokument roboczy Komisji Kultury i Edukacji w sprawie kształtowania polityki w dziedzinie edukacji cyfrowej jest dostępny tutaj.  

Powiązane dokumenty

Working document: Shaping Digital Education Policy

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy
NEGRESCU Victor

NEGRESCU Victor

Członek
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o to, aby edukacja stała się najważniejszym punktem programu Komisji i Rady