Podziel się:

Socjaliści i Demokraci głosowali za przyjęciem sprawozdania, mającego na celu regulację wykorzystywania finansów cyfrowych na europejskim rynku. Uznając znaczenie innowacji w tej dziedzinie, Grupa S&D pragnie upewnić się, że stabilność finansowa, ochrona danych oraz dobrobyt i bezpieczeństwo w Internecie obywateli Europie znajdują się w centrum wszelkich zmian w tej dziedzinie. Po przyjęciu pakietu w sprawie finansów cyfrowych przez Komisję Europejską, Grupa S&D pragnie zapewnić, aby nowe ramy regulacyjne zagwarantowały monetarną suwerenność UE i odnosiły się do zagrożeń dla polityki pieniężnej, wynikających z prywatnej emisji stabilnych kryptowalut, takich jak Libra, a jednocześnie chroniły konsumentów UE i stabilność finansową jako całość.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Potencjał finansów cyfrowych w zakresie transformacji usług finansowych i naszych gospodarek jest niezaprzeczalny. Innowacje technologiczne zapewniają obywatelom dostęp do podstawowych usług finansowych oraz ułatwiają im dokonywanie płatności; mogą być one także skutecznym narzędziem dostępu do finansowania dla europejskich MŚP. Cyfryzacja może naprawdę zmienić rynki finansowe, zapewniając bardziej efektywną alokację kapitału, poszerzając pule kapitału i zwiększając przejrzystość rynków.

- Potencjał finansów cyfrowych można jednak wykorzystać jedynie dzięki dostosowanym i aktualizowanym ramom regulacyjnym i nadzorczym, opartym na zaufaniu ze strony wszystkich operatorów i obywateli. Grupa S&D będzie dążyć do wprowadzenia silnych regulacji, które zagwarantują stabilność finansową wraz z rygorystycznymi wymogami ostrożnościowymi, ochronę inwestorów i konsumentów oraz odpowiedni nadzór nad operatorami technologicznymi w celu ochrony prywatności i danych osobowych, a także zapewnią odpowiednie standardy w zakresie ochrony przed cyberatakami.

Eurodeputowany Eero Heinäluoma, negocjator Grupy S&D ds. finansów cyfrowych, powiedział:

- Negocjacje w tej sprawie były długie, ale to, co udało nam się wypracować, stanowi wielkie osiągnięcie dla obywateli Europy i dla naszej Grupy. Finanse cyfrowe to nowy, niezbadany grunt dla europejskiego rynku. A jeśli chcemy pozostać na czele w tej dziedzinie, potrzebne są silne regulacje i odpowiedni nadzór. W niniejszym sprawozdaniu kluczowe znaczenie ma osiągnięcie równowagi pomiędzy regulacjami a innowacjami.

- Finanse cyfrowe będzie miały kluczowe znaczenie dla powodzenia unii rynków kapitałowych, dzięki swojemu potencjałowi w zakresie zwiększania możliwości finansowania dla przedsiębiorstw i obywateli, a także w zakresie opcji inwestycyjnych. Podkreślamy jednak wyraźnie, że postępy w dziedzinie walut wirtualnych i płatności cyfrowych można osiągnąć tylko pod warunkiem, że usunięte zostaną wszystkie luki w zakresie prania pieniędzy; nie mogą też one prowadzić do ograniczeń dotyczących detalicznych płatności gotówkowych ani do likwidacji gotówki. Ponadto kluczowe znaczenie ma to, aby nikt nie został pozostawiony samemu sobie. Przy regulowaniu finansów cyfrowych musimy zwrócić uwagę na najsłabsze grupy społeczne, które często cierpią na analfabetyzm cyfrowy. Silne regulacje dotyczące finansów cyfrowych powinny służyć wielu, a nie tylko nielicznym.

Eurodeputowany Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. cyfryzacji, powiedział:

- Podstawowym elementem suwerenności państwowej jest emisja waluty i nie pozostawimy tego prywatnym firmom, takim jak Facebook. Niemniej jednak waluty cyfrowe mogą być dobrą alternatywą dla istniejących środków płatniczych. Niestety, Bitcoin, a także inne kryptowaluty, to przede wszystkim wysoce spekulacyjne produkty hazardowe. Dlatego też przyjmuję z dużym zadowoleniem regulacje dotyczące finansów cyfrowych i kryptowalut.

- Kamieniem węgielnym europejskiej dekady cyfrowej mogłoby być utworzenie europejskiej waluty cyfrowej: e-euro. Byłoby ono dobre dla europejskiego centrum finansowego i jego integracji z globalnym systemem finansowym. Mogłoby ono stać się przyjaznym dla użytkownika europejskim rozwiązaniem płatniczym, które szanowałoby ochronę danych i zapewniłoby konsumentom pełną kontrolę nad ich danymi w opartym na danych sektorze finansowym.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
HEINÄLUOMA Eero

HEINÄLUOMA Eero

Skarbnik
Finlandia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi