Podziel się:

Grupa S&D przewodziła w Parlamencie Europejskim dążeniom do przyjęcia unijnych zaświadczeń  Covid-19, które mogłyby pomóc znieść ograniczenia w podróżowaniu w ramach UE.

Eurodeputowany S&D, Juan Fernando López Aguilar, prowadził negocjacje w sprawie stanowiska Parlamentu w kwestii stworzenia wspólnego zaświadczenia, uznawanego w całej UE, który pozwoli podróżnym udowodnić, że otrzymali szczepionkę, uzyskali negatywny wynik testu, czy też wyleczyli się z wirusa. Grupa S&D nalegała, aby proponowane zaświadczenia, omówione i przegłosowane dzisiaj, były bezpłatne dla obywateli, dostępne na równi dla każdego obywatela UE i by w pełni szanowały one prawo ludzi do prywatności.

Eurodeputowany Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz negocjator ds. zaświadczeń, powiedział:

- Musimy wprowadzić unijne zaświadczenie Covid-19, aby przywrócić zaufanie ludzi do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, podczas gdy nadal walczymy z pandemią Covid-19. Państwa członkowskie powinny koordynować swoje reakcje w bezpieczny sposób i zapewnić swobodny przepływ obywateli w UE. Szczepionki i testy muszą być dostępne i bezpłatne dla wszystkich obywateli. Państwa członkowskie nie powinny wprowadzać dalszych ograniczeń po wejściu w życie zaświadczenia. Zasada niedyskryminacji oraz przepisy i normy dotyczące ochrony danych muszą być należycie chronione. Zaświadczenie powinno obowiązywać przez rok, a jego wyłącznym celem jest zachęcenie do swobodnego przemieszczania się w ramach UE. Celem jest przezwyciężenie obecnej niepewności prawnej oraz zniesienie jednostronnych i dyskryminujących środków, aby ułatwić ludziom korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się oraz zapewnić, by strefa Schengen wkrótce stała się w pełni operacyjna i powróciła na właściwe tory.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Ze swobodnego przepływu osób korzysta w UE tak wiele różnych osób w celach zawodowych, rodzinnych lub wakacyjnych. Dlatego tez ważne jest, aby unijne zaświadczenia Covid-19 ułatwiły swobodny przepływ osób podczas pandemii. Oprócz wzmocnienia naszego zaangażowania w kwestii powrotu do w pełni funkcjonującej strefy Schengen, byliśmy w stanie szybko i zdecydowanie zająć jasne stanowisko w Parlamencie Europejskim; zgodnie z nim, zaświadczenia Covid-19 mają bardzo konkretny cel i ograniczone ramy czasowe. Aby ludzie mogli w pełni zaufać zaświadczeniom, muszą one być tymczasowe, muszą wygasnąć po 12 miesiącach i powinny być w pełni zgodne z przepisami UE o ochronie danych. Jeśli po dziewięciu miesiącach od ich wejścia w życie Komisja uzna za konieczne rozszerzenie stosowania zaświadczeń, powinna ona przedstawić nowy wniosek, opierając się na wnioskach wyciągniętych z niniejszego rozporządzenia. Nawet dysponując tymi zaświadczeniami, musimy przyznać, że pandemia jest nadal bardzo realna, a jedynym sposobem, dającym absolutną gwarancję ochrony zdrowia publicznego jest jak najszybsze upowszechnienie szczepionek.

Uwaga dla wydawcy

Poprawki do wniosku Komisji zawierają zmianę nazwy z zielonego zaświadczenia cyfrowego na unijne zaświadczenie Covid-19.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Pierwsze spotkanie w ramach Progressive Caucus w sprawie Przyszłości Europy odbędzie się w przeddzień sesji plenarnej
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia