Podziel się:

„Czas zakończyć epokę klatek!” Parlament Europejski właśnie przyjął rezolucję w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, którą poparło ponad 1,4 mln obywateli Europy we wszystkich państwach członkowskich. Wynika to z art. 13 TFUE, który uznaje zwierzęta - takie jak kury, cielęta, świnie i króliki hodowlane - za istoty zdolne do odczuwania. Zgodnie z Zielonym Ładem i strategią od pola do stołu, Grupa S&D w pełni podziela obawy obywateli i będzie walczyć o stopniowe wycofywanie się ze stosowania klatek w hodowli zwierząt w UE oraz o ustanowienie minimalnych standardów i promowanie dobrostanu zwierząt.

Sprawozdawca S&D i koordynator Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, eurodeputowany Paolo De Castro, powiedział:

- W obliczu tego, że prawie półtora miliona obywateli domaga się zaprzestania stosowania klatek, jako Parlament UE wzięliśmy czynny udział w tym wyzwaniu, prosząc Komisję o jak najszybsze przygotowanie niezbędnych instrumentów prawnych, aby rozpocząć przejście na bezklatkowe systemy chowu.

- Zdrowie zwierząt to w istocie nasze zdrowie. Nie zaczynamy jednak tego przejścia od zera.

- Nasi rolnicy i hodowcy wykazali się świadomością tego bliskiego związku, inwestując już w eliminację klatek dla wielu gatunków zwierząt. Te innowacje pozwoliły UE być gwarantem jednych z najwyższych standardów w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt na całym świecie.

- Teraz potrzebujemy dalszych wysiłków, aby zapewnić, by stosowanie klatek przeszło do historii, tworząc miejsce dla najbardziej odpowiednich systemów chowu, zgodnie z cechami każdego zwierzęcia.

- Konieczne są obecnie dalsze wysiłki, aby pokierować i wesprzeć naszych rolników w kierunku jakościowego skoku w systemach rolniczych, który przyniesie korzyści obywatelom i konsumentom i którego należy bronić i promować na arenie międzynarodowej.

- Razem, jako obywatele, rolnicy i instytucje UE, jesteśmy w stanie to zrobić.

Zaangażowani europosłowie

DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Misja została wykonana. Nowa, bardziej sprawiedliwa i postępowa wspólna polityka rolna jest już rzeczywistością
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Brak porozumienia w sprawie przyszłej WPR to stracona szansa, ale nasza walka trwa nadal
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb