Podziel się:

Kontratakujemy. Po tym, jak Komisja wycofała swój poprzedni wniosek dotyczący dyrektywy ramowej w 2014 roku i po 8 latach blokady w Radzie, Parlament Europejski przegłosował i zatwierdził rezolucję wzywającą do przyjęcia wreszcie ogólnounijnych ram prawnych dla ochrony gleb, takich, jakie istnieją w odniesieniu do ochrony powietrza lub wody.

Sprawozdawczyni niniejszej rezolucji i eurodeputowana Grupy S&D, Maria Arena, powiedziała:

- Nie możemy dłużej czekać na odpowiednią ochronę w UE naszych gleb, które stanowią jeden z najważniejszych elementów naszego środowiska, zapewniają żywność, oczyszczoną wodę i bioróżnorodność oraz odgrywają ważną rolę w regulacji klimatu. Musimy chronić gleby przed rosnącymi zagrożeniami, takimi jak erozja, pustynnienie i zanieczyszczenie, których przyczyną jest głównie działalność człowieka.

- W niniejszym sprawozdaniu wyraźnie stwierdzamy, że najwyższy czas, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie zrozumiały, iż najlepszym sposobem ochrony naszych gleb jest przejście z fragmentarycznych środków krajowych na spójne i zharmonizowane europejskie podejście.

- Europejska ochrona gleb powinna obejmować wspólne definicje, kryteria i cele zapewniające zrównoważone użytkowanie gleby; chodzi o odkażanie gleby, ograniczenie uszczelniania gleby i odbudowę zdegradowanych gleb, co ma kluczowe znaczenie dla różnorodności biologicznej i regulacji klimatu. Powinniśmy również zyskać pewność, że UE nie przyczynia się do degradacji gleby w krajach trzecich.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, eurodeputowana Jytte Guteland, powiedziała:

- UE nie może już sobie więcej pozwolić na ignorowanie zrównoważonego podejścia do gospodarowania glebami. Indywidualne, fragmentaryczne i nieskoordynowane środki krajowe nie poradziły z tym sobie i nie będą w stanie sprostać ciągłej degradacji gleb w Europie.

- Europejski Zielony Ład uczynił ochronę gleby jednym ze swoich priorytetów, ponieważ bez skutecznej ochrony po prostu nie osiągniemy naszych celów; chodzi o dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, zahamowanie utraty różnorodności biologicznej i neutralność klimatyczną. Nie możemy sobie pozwolić na pominięcie w ramach naszego celu ekosystemu, który odpowiada za jedną czwartą naszej bioróżnorodności i który jest drugim co do wielkości pochłaniaczem dwutlenku węgla na Ziemi.

- Ochrona gleby to kwestia horyzontalna. Dlatego też musimy uwzględnić jej ochronę we wszystkich naszych politykach sektorowych. Polityka rolna od zbyt dawna sprzyja praktykom, które nie w pełni szanują równowagę naszych ekosystemów i cykle naturalne. Jeśli chcemy poważnie podejść do ochrony naszego zdrowia i środowiska, UE powinna być spójna i mieć skoordynowane podejście w kwestii zarządzania naszymi glebami, wodą, powietrzem, różnorodnością biologiczną i klimatem.

 

 

 

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynatorka
Szwecja
ARENA Marie
ARENA Marie
Członkini
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia