Podziel się:

Po dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej Grupa S&D wyraziła głębokie zadowolenie z powodu przeforsowania koncepcji europejskiej unii zdrowia, która zawiera wiele konkretnych propozycji mających na celu poprawę reagowania na poziomie europejskim i krajowym na pandemię COVID-19, wszelkie przyszłe pandemie i inne wyzwania w zakresie zdrowia publicznego.

Jytte Guteland, negocjatorka i rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, powiedziała:

- Jesteśmy dumni z tego, że Parlament Europejski poparł naszą ideę dotyczącą europejskiej unii zdrowia. Pandemia COVID-19 była tragedią dla wszystkich krajów UE; będziemy nieustannie pracować nad wzmocnieniem Unii i zdolności UE w zakresie zdrowia publicznego w celu zapobiegania przyszłym kryzysom i wspólnego reagowania na nie w bardziej skuteczny sposób.

- To pierwszy sukces; teraz chcemy, aby Komisja zareagowała i wprowadziła w życie europejską unię zdrowia.

- Szczególnie cieszymy się z tego, że rezolucja, zatwierdzona właśnie przeważającą większością głosów przez Parlament Europejski, jest w głównej mierze efektem stanowiska, przyjętego niedawno przez Grupę S&D.

- Zdaniem Grupy S&D, europejska unia zdrowia oznaczać będzie silniejsze placówki ochrony zdrowia, wzmocnione mechanizmy wspólnego udzielania zamówień i minimalne standardy opieki zdrowotnej, ponieważ każdy ma podstawowe prawo do opieki zdrowotnej. Powinno to również dotyczyć takiego samego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ciężko walczyliśmy również o włączenie apelu do państw członkowskich o przeprowadzenie testów warunków skrajnych w krajowych systemach opieki zdrowotnej, w celu zidentyfikowania potencjalnych słabych punktów, a także najlepszych praktyk, na wypadek, gdybyśmy musieli walczyć z drugą falą pandemii COVID- 19 lub jakąś nową pandemią.

- Wszyscy mamy nadzieję, że terapie i szczepionki przeciwko COVID-19 staną się wkrótce rzeczywistością. Musimy zapewnić, aby wszelkie terapie lub szczepionki były dostępne dla wszystkich, co oznacza, że ​​Europa musi być gotowa użyć wszelkich niezbędnych narzędzi w celu zapewnienia, że ​​produkty te będą wytwarzane, dystrybuowane i kupowane w sposób, który umożliwi wszystkim równy dostęp na całym świecie. Unijny mechanizm wspólnego udzielania zamówień powinien zostać pilnie zmieniony, abyśmy byli gotowi uzyskać dostęp do terapii i szczepionek jako Unia.

- Niniejsza rezolucja pokazuje, że wspólne europejskie interesy mogą i powinny przeważać nad narodowym egoizmem. Razem możemy to osiągnąć.

 

Powiązane dokumenty

A European Health Union. Increasing EU competence in health - coping with COVID19 and looking to the future

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynatorka
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: 8. program działań w zakresie środowiska powinien ukierunkować UE na zrównoważoną gospodarkę dobrobytu i ochronę różnorodności biologicznej