Podziel się:

Najwyższy czas przejść od słów do czynów. Zbliżająca się konferencja COP25, nowa Komisja Europejska, państwa członkowskie UE oraz rządy wszystkich krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) nie mogą dłużej zamykać oczu na pilną potrzebę natychmiastowego wdrożenia konkretnych i zdecydowanych, wspólnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz sprawiedliwego powiązania modelu rozwojowego ze zrównoważonym rozwojem.

 Carlos Zorrinho, współprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE i eurodeputowany S&D, powiedział:

 - W czasie 38. posiedzenia WZP AKP-UE w Kigali pojawił się wspólny głos w sprawie konieczności finansowej i gospodarczej koncentracji na krajach najsłabiej rozwiniętych i najbiedniejszych, które paradoksalnie, mimo że w najmniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko, w największym stopniu cierpią w wyniku globalnego ocieplenia w postaci masowej migracji, konfliktów, niepewności żywnościowej oraz klęsk żywiołowych.

- Mamy odpowiednie narzędzia. Porozumienie paryskie, Agenda 2030, cele zrównoważonego rozwoju, a obecnie Nowy Zielony Ład w Europie; po wszystkie te narzędzia i cele muszą sięgnąć światowi przywódcy. To kwestia woli politycznej. AKP-UE mówi w imieniu prawie dwóch miliardów ludzi. Ten głos musi zostać wysłuchany i wpływać w dalszym ciągu na globalne działania w kontekście, powstałym po wygaśnięciu umowy z Kotonu. Jest to szczególnie prawdziwe obecnie, kiedy kwestionowane są multilateralizm i organizacje międzynarodowe.

Koordynatorka Grupy S&D ds. Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Neena Gill, skomentowała:

 - Nie ma już czasu na pracę i myślenie w ramach oddzielnych bloków politycznych lub geograficznych. Przed Europą stoją te same globalne wyzwania, co przed krajami AKP. Mamy wspólne cele do osiągnięcia: równość, bezpieczeństwo żywnościowe, wzmocnienie pozycji kobiet, nowy model rozwoju, który będzie mógł zostać powiązany ze zrównoważonym rozwojem.

- Podczas gdy część świata zmaga się z marnotrawieniem żywności i problemami zdrowotnymi wynikającymi z problemu złego odżywiania się, w najbiedniejszych regionach Afryki, Karaibów i Pacyfiku pustynnienie, zasolenie systemów słodkowodnych i susza zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu milionów ludzi, jako konsekwencja zmian klimatycznych. Musimy dopilnować tego, aby rządy przestrzegały międzynarodowych zobowiązań w zakresie inwestycji i funduszy na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na najbardziej potrzebujących obszarach. Trzeba je również wspierać prywatnymi inwestycjami w badania i rozwój technologii, aby poprawić zrównoważony rozwój naszych systemów żywnościowych na całym świecie.

- Z racji dodatkowej konsekwencji zmian klimatu musimy walczyć o to, aby przekonać rządy krajów AKP i państw członkowskich UE do uznania statusu uchodźców klimatycznych oraz określenia zasad pomocy osobom uznanym za uchodźców klimatycznych.

Zaangażowani europosłowie

ZORRINHO Carlos

ZORRINHO Carlos

Head of delegation
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zawieszenie zadłużenia najbiedniejszych krajów, zatwierdzone przez ministrów finansów G20, to słuszny i strategiczny krok w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy pakiet Komisji Europejskiej zmierza w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowia, o co apelowaliśmy