Opublikowane:
Podziel się:

W świetle zbliżającej się konferencji COP25 w Madrycie, która odbędzie się w dniach 2-13 grudnia, Grupa S&D podkreśla znaczenie, jakie ma odgrywanie przez UE roli lidera w walce ze zmianami klimatu. W obecnej alarmującej sytuacji klimatycznej UE musi dawać przykład i mówić jednym głosem w czasie zbliżających się negocjacji ze społecznością międzynarodową. Ludzie na całym świecie, a w szczególności młode pokolenie, są coraz bardziej aktywni w walce o podjęcie działań na rzecz klimatu. Wszystkie strony na całym świecie muszą znacznie zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; proces ten determinować zaś powinny solidarność i współpraca.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Jako Parlament odpowiadamy na apel obywateli w całej Europie i na świecie, którzy wzywają przywódców do podjęcia działań przeciwko zmianom klimatu. Domagamy się tego, aby wszystkie strony w ramach porozumienia paryskiego znacznie zintensyfikowały swoje wysiłki na rzecz pilnej, dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Niniejsza rezolucja daje delegacji Parlamentu na konferencję COP25 silny mandat dla domagania się podjęcia konkretnych działań przez światowych przywódców w Madrycie.

- Zdaniem Grupy S&D, szybkie działania na rzecz ograniczenia emisji muszą iść w parze z innowacjami i sprawiedliwością społeczną. Nasze wysiłki na rzecz klimatu zakończą się sukcesem tylko wtedy, kiedy wprowadzimy je w życie w sposób zrównoważony społecznie. Europa może i musi odgrywać w tej kwestii wiodącą role.

Sprawozdawca Grupy S&D ds. rezolucji w sprawie konferencji COP25, Mohammed Chahim powiedział:

- Dzięki tej rezolucji robimy pierwszy krok w kierunku Europy neutralnej dla klimatu, w której solidarność będzie podstawą wszystkich naszych działań w dziedzinie klimatu.

- Musimy inwestować w solidarność pomiędzy bogatymi i biednymi. Musimy zreformować naszą gospodarkę. Musimy inwestować w dostępne nowe technologie. Musimy także szukać pomysłów, działań i rozwiązań poza naszymi granicami.

- Parlament Europejski wysyła wiadomość, że Europa jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność w tej kwestii.

- Jesteśmy dumni z tej rezolucji; czas na większe ambicje, społecznie sprawiedliwe plany i odważne przywództwo polityczne.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

CHAHIM Mohammed

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Potrzebujemy nowych funduszy i środków społecznych, aby zapewnić sprawiedliwą transformację” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Bez pszczół nie będzie żywności ani życia. Komisja Europejska musi podjąć natychmiastowe działania w celu redukcji stosowania pestycydów i uratowania owadów zapylających

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewni, że pieniądze będą pracować na rzecz ludzi i planety w ramach porozumienia w sprawie taksonomii