Podziel się:

W świetle zbliżającej się konferencji COP25 w Madrycie, która odbędzie się w dniach 2-13 grudnia, Grupa S&D podkreśla znaczenie, jakie ma odgrywanie przez UE roli lidera w walce ze zmianami klimatu. W obecnej alarmującej sytuacji klimatycznej UE musi dawać przykład i mówić jednym głosem w czasie zbliżających się negocjacji ze społecznością międzynarodową. Ludzie na całym świecie, a w szczególności młode pokolenie, są coraz bardziej aktywni w walce o podjęcie działań na rzecz klimatu. Wszystkie strony na całym świecie muszą znacznie zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; proces ten determinować zaś powinny solidarność i współpraca.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Jako Parlament odpowiadamy na apel obywateli w całej Europie i na świecie, którzy wzywają przywódców do podjęcia działań przeciwko zmianom klimatu. Domagamy się tego, aby wszystkie strony w ramach porozumienia paryskiego znacznie zintensyfikowały swoje wysiłki na rzecz pilnej, dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Niniejsza rezolucja daje delegacji Parlamentu na konferencję COP25 silny mandat dla domagania się podjęcia konkretnych działań przez światowych przywódców w Madrycie.

- Zdaniem Grupy S&D, szybkie działania na rzecz ograniczenia emisji muszą iść w parze z innowacjami i sprawiedliwością społeczną. Nasze wysiłki na rzecz klimatu zakończą się sukcesem tylko wtedy, kiedy wprowadzimy je w życie w sposób zrównoważony społecznie. Europa może i musi odgrywać w tej kwestii wiodącą role.

Sprawozdawca Grupy S&D ds. rezolucji w sprawie konferencji COP25, Mohammed Chahim powiedział:

- Dzięki tej rezolucji robimy pierwszy krok w kierunku Europy neutralnej dla klimatu, w której solidarność będzie podstawą wszystkich naszych działań w dziedzinie klimatu.

- Musimy inwestować w solidarność pomiędzy bogatymi i biednymi. Musimy zreformować naszą gospodarkę. Musimy inwestować w dostępne nowe technologie. Musimy także szukać pomysłów, działań i rozwiązań poza naszymi granicami.

- Parlament Europejski wysyła wiadomość, że Europa jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność w tej kwestii.

- Jesteśmy dumni z tej rezolucji; czas na większe ambicje, społecznie sprawiedliwe plany i odważne przywództwo polityczne.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
CHAHIM Mohammed

CHAHIM Mohammed

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Odnieśliśmy dzisiaj duży sukces w ramach walki ze zmianami klimatu. Komisja Ochrony Środowiska UE zażądała włączenia sektora żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania