Podziel się:

Odeszliśmy od początkowego wniosku Komisji, zakładającego kontynuację dotychczasowych działań na rzecz znacznie bardziej postępowego i skutecznego tekstu, który pomoże rolnikom konkurować na poziomie lokalnym i globalnym oraz zapewni wysokie standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności w całej Europie. WPR będzie również decydującym środkiem do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050. Dlatego też zawarliśmy w sprawozdaniu przegląd w 2025 roku w celu zaktualizowania celów społecznych, klimatycznych i środowiskowych, które Komisja UE wyznaczy w ramach strategii, które dotyczą zapewnienia Zielonego Ładu i różnorodności biologicznej, a także strategii „od pola do stołu”.

Sprawozdawca ds. rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków (WOR), eurodeputowany z Grupy S&D, Eric Andrieu, powiedział:

- Naszym głównym celem było stworzenie skutecznych mechanizmów zapobiegania kryzysom rolnym oraz lepszego zarządzania nimi. Istotne jest, aby rolnicy mogli uzyskać bardziej sprawiedliwe i stabilne dochody, żeby wesprzeć ich w ramach zbliżającej się transformacji środowiskowej.

- Najwyższy czas, aby przestać rozpowszechniać fałszywe przesłanie, że rynki się same regulują. Komisja Europejska musi być bardziej odpowiedzialna i odgrywać w pełni swoją rolę regulatora w sektorze rolnictwa. Idzie to w parze z sektorem finansowym rynków rolnych. Komisja Europejska musi ściślej współpracować z finansowymi organami regulacyjnymi, ale także z organami regulacyjnymi w innych sektorach, a w szczególności w sektorze energetycznym.

- Jeśli chodzi o to, co prasa nazwała problemem „wege burgerów”, a mianowicie stosowanie określeń związanych z mięsem w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego, Parlament Europejski okazał się bardzo podzielony w kwestii argumentów „promięsnych” i „prowegańskich”. Znaleźliśmy wyważone rozwiązanie, które zapewnia konsumentom rzetelne informacje, a jednocześnie uczciwie traktuje sektory białka pochodzenia roślinnego i mięsnego.

- Jeśli chodzi o oznaczanie wartości odżywczej wina, zostanie teraz określona wartość energetyczna wina, a także lista jego składników, aby zwiększyć świadomość konsumentów.

- W kwestii produktów ekologicznych, jeśli chcemy osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie, by do 2030 roku 25% obszarów upraw było ekologicznych, jak określono to w strategii „od pola do stołu”, naszym obowiązkiem jest wspieranie rolników i zagwarantowanie poziomu cen powyżej kosztów produkcji, aby umożliwić rolnikom płynne przejście w kierunku zdrowszej produkcji z zastosowaniem mniejszej ilości pestycydów.

- Wysłaliśmy również mocny sygnał do europejskich producentów i producentów spoza UE, wprowadzając możliwość zakazu importowanych produktów, które nie są zgodne z naszymi normami środowiskowymi i społecznymi.

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, eurodeputowany Paolo De Castro, powiedział:

- Aby skutecznie i globalnie walczyć ze zmianami klimatycznymi i ich straszliwym wpływem na naszych rolników i obszary wiejskie, potrzebujemy skoordynowanego podejścia w całej Europie, aby nasi rolnicy mogli dokonać kolejnego skoku jakościowego w kwestii zapewnienia zdrowszych i bardziej ekologicznych produktów spożywczych.

- Jednak reforma WPR, zaproponowana przez Komisję Europejską w 2018 roku, ponownie przyznała olbrzymie obowiązki państwom członkowskim, co oznacza de facto renacjonalizację Wspólnej Polityki Rolnej.

- Dlatego też Grupa Socjalistów i Demokratów zażądała ponownego otwarcia dyskusji na temat całej reformy; udało nam się to, pomimo początkowego głosowania w Komisji Rolnictwa.

- Dzięki pracy całego naszego zespołu negocjacyjnego, osiągnęliśmy kluczowe postępy we wszystkich trzech rozporządzeniach.

- W rozporządzeniu w sprawie wspólnej organizacji rynków (WOR) zapewniliśmy wzmocnienie środków w zakresie zarządzania kryzysom na rynku oraz większą przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. W rozporządzeniu horyzontalnym udało nam się obronić ogólnoeuropejski wymiar WPR. Wreszcie, w rozporządzeniu dotyczącym planów strategicznych udało nam się zapewnić zrównoważony charakter tego sektora pod względem gospodarczym, społecznym oraz w zakresie środowiska, dostosowując WPR do celów w dziedzinie Zielonego Ładu.

- Teraz, jako Grupa S&D, jesteśmy gotowi podjąć wyzwania zawarte w strategiach dotyczących „od pola do stołu” i bioróżnorodności, które nie mogą jednak zastąpić WPR, ale muszą ją wspierać, aby 11 mln europejskich rolników było bardziej odpornych na wszelkie potencjalne nowe kryzysy zdrowotne i bardziej konkurencyjnych, zapewniając im osiągnięcie wspólnych celów.

Zaangażowani europosłowie

ANDRIEU Eric
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja
DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Musimy chronić bioróżnorodność tak jak klimat. Potrzebna jest europejska dyrektywa w sprawie różnorodności biologicznej