Podziel się:

Po przyjęciu w dniu dzisiejszym sprawozdania w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności - przy poparciu ze strony wszystkich grup politycznych w Parlamencie Europejskim - Grupa S&D pragnie podkreślić swoje zadowolenie w związku z wynikiem głosowania. Wniosek ten opierał się na kluczowej zasadzie: potrzebie większej solidarności w UE, gdzie wszyscy obywatele Europy będą mogli czuć się bezpiecznie, bez względu na to, z jakiego państwa członkowskiego pochodzą. Dzięki Unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności zapewniono repatriację ponad 82 000 Europejczyków. Ten nowy mechanizm zapewni również gotową do użycia, wspólną, europejską rezerwę ratunkowego sprzętu medycznego, takiego jak respiratory, maseczki ochronne i materiały laboratoryjne.

Eurodeputowany S&D, Nikos Androulakis, sprawozdawca Parlamentu i członek Komisji Ochrony Środowiska, powiedział:

- Walczymy o zwiększenie poziomu solidarności w Europie. Wszyscy obywatele Europy muszą czuć się równie bezpiecznie w obliczu pandemii lub innego rodzaju sytuacji nadzwyczajnej, bez względu na to, w którym państwie członkowskim mieszkają. Kiedy wyzwania przekraczają możliwości któregokolwiek państwa członkowskiego, europejscy obywatele oczekują, że UE udzieli im wsparcia. 

- Parlament szybko przystąpił do działania. Po zaledwie trzech miesiącach jesteśmy teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą. Pragniemy jak najszybciej wprowadzić nowe przepisy, aby zapewnić UE niezbędne zdolności do reagowania na wypadek możliwej drugiej fali pandemii lub sytuacji nadzwyczajnej innego rodzaju.

- Przyjmujemy z zadowoleniem planowane zwiększenie budżetu do prawie 3 miliardów euro. Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu ze strony Grupy S&D, Parlament poparł również zwiększenie stopy współfinansowania zdolności programu RescEU do 100%, poszerzając zakres działań zapobiegawczych, możliwych na poziomie UE i państw członkowskich oraz dając Komisji Europejskiej możliwość zakupu, wynajmu lub leasingu środków niezbędnych do ochrony i pomocy obywatelom Europy. Pandemia nadal trwa i musimy być przygotowani na jej ewentualną drugą falę.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska, eurodeputowana Jytte Guteland powiedziała:

- Cieszymy się, że to kluczowe sprawozdanie, dotyczące bezpieczeństwa wszystkich obywateli i naszego środowiska, zostało dziś przyjęte w Parlamencie Europejskim zdecydowaną większością głosów. Mechanizm ten został już wykorzystany do tworzenia zapasów środków medycznych do walki z pandemią. Chcemy, aby było to kontynuowane, a wysiłki UE w zakresie ochrony ludności zwiększyły się. Teraz Rada i państwa członkowskie muszą wykorzystać okazję i wzmocnić ten system w ramach swojego mandatu i w czasie nadchodzących negocjacji.

- O to właśnie chodzi w UE. Tego dokładnie oczekują europejscy obywatele od UE: okazywania solidarności ponad ograniczeniami i granicami któregokolwiek państwa członkowskiego, kiedy ma miejsce jakakolwiek klęska żywiołowa lub też spowodowana przez człowieka albo stan zagrożenia zdrowia, taki jak pandemia, a państwo członkowskie potrzebuje pomocy.

- Zgodnie z apelami Grupy S&D o powołanie Unii Zdrowia, kiedy będzie więcej jasności w kwestii naszych reakcji na pandemię, przyznaliśmy Komisji mandat do sprawdzenia, w jaki sposób zadziałał ten mechanizm pod względem reagowania na nadzwyczajne sytuacje medyczne i w jakiej synergii z Programem UE dla zdrowia, mając na względzie potencjalne stworzenie szczególnego europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia.

- Musimy zrobić wszystko, co jest konieczne, aby zapobiec nowej fali pandemii. Musimy być gotowi i lepiej przygotowani na przyszłość, na wypadek, gdyby znów nawiedziła nas burza.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
ANDROULAKIS Nikos

ANDROULAKIS Nikos

Head of delegation
Członek
Grecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność

Komunikat prasowy

W centrum zrównoważonego jednolitego rynku powinni znaleźć się konsumenci i Zielony Ład - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Dzięki Grupie S&D nowa Wspólna Polityka Rolna będzie bardziej ekologiczna i będzie ona miała czerwone serce