Podziel się:

Zabierając głos przed oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, eurodeputowani S&D wezwali rządy UE do wzmożenia wysiłków na rzecz ściślejszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz do przyjęcia kompleksowych europejskich ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i powołania odpowiedniego urzędu wraz z jednolitym zbiorem przepisów.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarki, powiedział:

- Niedawne skandale, takie jak afera Danske Bank, ujawniły rażące luki w unijnym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podejrzane reżimy i firmy, terroryści i podmioty unikające płacenia podatków nadużywają luk prawnych stworzonych przez państwa członkowskie, które w różnym stopniu stosują przepisy UE lub w ogóle ich nie stosują. Przyjmujemy z zadowoleniem starania Komisji w zakresie lepszego egzekwowania i wdrażania obecnych przepisów; jednak może to być tylko pierwszy krok.

- Grupa S&D niestrudzenie dąży do wprowadzenia silniejszego nadzoru i surowszych sankcji dla banków uwikłanych w pranie pieniędzy. Najwyższy czas, by wyjść poza minimalne standardy ustawodawstwa i przyjąć kompleksowe europejskie ramy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, które powinny objąć powołanie urzędu wraz z jednolitym zbiorem przepisów. 

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Według Europolu około 1 procent rocznego PKB Europy jest używany do prania pieniędzy związanego z korupcją, handlem bronią, handlem ludźmi, przestępstwami podatkowymi lub terroryzmem. Niepokojące jest to, że niektóre państwa członkowskie zwlekają z wdrożeniem przepisów UE, mających na celu zwalczanie przestępstw finansowych, co stanowi poważne zagrożenie dla integralności naszej Unii i bezpieczeństwa naszych obywateli.

- W obliczu coraz bardziej złożonych i transgranicznych działań przestępczych, musimy poprawić nasze działania. Apelujemy o pilne zapewnienie ściślejszej współpracy i wymiany informacji finansowych pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego też popieramy utworzenie unijnego mechanizmu wsparcia i koordynacji, aby ułatwić wspólną analizę i płynną wymianę informacji pomiędzy krajowymi jednostkami wywiadu finansowego. Tego rodzaju mechanizm zapewniłby przyjęcie wspólnych standardów prawnych, a także ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków