Podziel się:

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski raz jeszcze wziął w obronę zdrowie obywateli oraz środowisko naturalne. Przyjmując na sali plenarnej projekt rezolucji, wysłaliśmy Komisji wyraźny sygnał – nie możemy dalej akceptować sytuacji, w której obywatele są narażeni na styczność z chemikaliami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. Substancje takie można obecnie znaleźć w opakowaniach żywności, jak też w odzieży, kosmetykach, zabawkach dziecięcych oraz plonach hodowanych przy pomocy pewnych rodzajów pestycydów. 

Grupa S&D od dawna stoi w pierwszym szeregu w walce przeciwko tym niebezpiecznym substancjom. Już od 2013 roku wzywamy Komisję do zagwarantowania ram prawnych zapewniających obywatelom ochronę horyzontalną.

Brak działań na poziomie europejskim może doprowadzić do powstania bardzo fragmentarycznej i zróżnicowanej sytuacji prawnej w UE, w której będą obowiązywały różne standardy krajowe, a dozwolony poziom narażenia na omawiane substancje będzie się różnił w poszczególnych państwach członkowskich. Musimy stworzyć unijne ramy prawne, które pozwolą w pełni chronić obywateli przed tymi chemikaliami oraz zapewnić producentom w Europie spójne oraz powszechne standardy.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. zdrowia i środowiska, europosłanka Miriam Dalli, powiedziała:

- Walczymy tu o prawo obywateli do życia codziennego w środowisku wolnym od substancji toksycznych. Jest dla nas nie do zaakceptowania sytuacja, w której ludzie narażeni są stale na kontakt z substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego w produktach takich jak zabawki, kosmetyki czy materiały do kontaktu z żywnością.

- Żądamy pilnych działań w tym zakresie i nie spoczniemy, póki Komisja nie stworzy ram prawnych mających za zadanie chronić obywateli przed tymi substancjami.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, europosłanka Jytte Guteland, powiedziała:

  • Europa nie może sobie pozwolić na igranie ze zdrowiem ludzkim. Mimo że niektóre państwa członkowskie podejmują już w tym zakresie działania, przepisy europejskie pozostają nadal w tyle.
  • Już najwyższy czas, aby Komisja opracowała solidne ramy prawne, które zagwarantują niezawodną ochronę obywatelom Europy oraz środowisku przed znanymi oraz potencjalnymi substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. 

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych